Sledovat

RECEPTY

Recepty slouží k propojení Vašich produktů a skladových karet. Díky receptu se zadané suroviny odečtou ze skladu v okamžik, kdy je produkt namarkován  v prodejní aplikaci. Pro nastavení receptu je nejdříve nutné mít vytvořený produkt i skladové karty surovin, které obsahuje (pokud se produkt jmenuje stejně jako skladová karta a má i stejnou jednotku, můžete jej rovnou vytvořit při vytváření skladové karty (více v tomto návodu).

Pokud máte více podniků, nastavení receptury u jednoho produktu proběhne napříč všemi podniky. Zboží se začne odečítat ze skladů až po vytvoření receptů a nikoliv zpětně.

Vytvoření receptu provedete kliknutím na tlačítko Nový recept (1). V případě, že produkt již recept obsahuje, tlačítko se změní v Upravit recept (2).

Sni_mek_obrazovky_2020-09-15_v_11_53_20.jpg

 

Při tvorbě receptu zapisujete nejprve názvy skladových karet (3). Pokud však název skladové karty pouze vypíšete ručně a nevyberete jej z nabídky kliknutím, produkt se se skladovou kartou nespojí.

Sni_mek_obrazovky_2020-09-15_v_11_57_17.jpg

 

Po zadání všech skladových karet, které produkt obsahuje, stačí ještě vyplnit množství, jednotku, sklad pro odpočet (pokud vyberete možnost Podle zóny, zboží se odečte podle toho, kde je umístěn tablet, ze kterého byl produkt namarkovaný, více o zónách zde; nicméně při vytvoření receptury a vybrání "podle zóny" se Vám ukáží ceny nulové, jelikož produkt ještě nebyl z žádného a žádné zóny namarkován) a systém automaticky vypočítá náklady na základě cen skladových karet (jestliže vidíte nulu, je třeba nejdříve zboží naskladnit) a marži v procentech. Dle výsledné marže můžete ještě dodatečně upravit cenu produktu (4). Pokud je pak receptura hotová, klikněte na Upravit (5).

Screenshot_2019-02-07_at_16_16_30.png