Sledovat

SEZNAM SKLADŮ

V záložce Seznam skladů v sekci Sklady spravujete všechny sklady ve Vašich podnicích a nastavujete odečítání položek ze skladu podle zóny. V tomto článku si vysvětlíme, jak Vaše sklady správně nastavit a jak s nimi poté dále pracovat.

V tarifu Start skladové hospodářství dostupné není, v tarifu Standard můžete mít pouze centrální sklad a k tomu jeden další a v tarifu Profi je počet skladů neomezený

Pod jedním IČem budete vždy mít jeden centrální sklad, který slouží jako archiv všech skladových karet (ty se z něj nedají smazat), z něj poté přeskladňujete na ostatní sklady ve Vaší administraci, je tedy možné mít v jednom skladu jiné položky než ve druhém.

Pro přidání nového skladu naleznete po pravé straně tlačítko (1), sklad je potřeba pojmenovat a zařadit do konkrétního podniku. V seznamu poté naleznete aktivní a neaktivní sklady a výčet zón (2) ve Vašem podniku. U aktivních skladů můžete kliknutím na text změnit název skladu (3), vybraný sklad deaktivovat (4) či změnit nastavení odečítání podle zóny (5). Po deaktivaci se sklad přesune do neaktivních skladů, pokud jej znovu budete potřebovat, můžete jej zde kliknutím na zatočenou šipku aktivovat. (6)

scr1__1_.jpg

Odečítání podle zóny

Pomocí zaškrtávacích boxů si zvolíte, ze které zóny se bude zboží odečítat v závislosti na tabletu, ze kterého byl produkt namarkován. Na našem obrázku například vidíte dva sklady, Barové zásoby a Sklad pro kuchyň, a dvě zóny, Bar a Zahrádka. Podle nastavení se tedy bude z Barových zásob odečítat zboží namarkované na tabletu, který je přiřazený do zóny Bar, a ze Skladu pro kuchyň zboží namarkované na tabletu v zóně Zahrádka. Více o zónách si můžete přečíst v tomto článku. Zóny se nastavují u nás v interním systému, pro změnu rozložení Vašeho podniku v zónách nás kontaktujte přes chat, na čísle 602 405 047 nebo na emailové adrese pomoc@storyous.com.