Sledovat

SKLADOVÉ KARTY

Záložka Skladové karty představuje přehled všech položek ve skladu. Skladové karty reprezentují suroviny ve Vašem skladu, zachycují aktuální stav určité položky a na základě propojení skladových karet a produktů pomocí receptů se stavy skladových karet odečítají (díky receptům se Vám také počítá marže u produktů). V tomto článku se dozvíte vše potřebné o fungování skladových karet, jejich vytváření a spravování.

Vlevo nahoře si můžete všimnout výběru skladu (1), pokud totiž máte více skladů, vybrané skladové karty můžete mít v jednom skladu a další ve druhém. V centrálním skladu pak vždy naleznete všechny skladové karty, které kdy byly pod Vaším IČem vytvořeny, centrální sklad slouží jako archiv a skladové karty se z něj nedají mazat, dají se pouze skrýt pomocí archivace, ke které se ještě dostaneme.

scr1.png

Práce se seznamem skladových karet

V záložce naleznete kromě možnosti přidat novou skladovou kartu (2) a exportu všech skladových karet do .csv (3) hlavně seznam skladových karet ve vybraném skladu.

V seznamu si můžete skladové karty seřadit či je filtrovat podle různých kritérií (4), na obrázku konkrétně podle kategorie. Skladové karty můžete označit (5) a pomocí Hromadné akce (6) přesunout do jiného skladu nebo kategorie či hromadně změnit sazbu DPH. Ze seznamu se také dostanete na úpravu (7) a detail (8) skladové karty.

scr2.png

Vytvoření a úprava skladové karty

Když vytváříte novou skladovou kartu, zadáváte její název, EAN (nepovinný čárový kód), nepovinnou kategorii, výchozí DPH, jednotku a nákupní cenu (9).

scr3.png

Pomocí přepočtu (10) můžete nastavit odečítání ze skladů ve více jednotkách, pokud nastavíte např. u sudu jednotku na kusy, pomocí přepočtu ji můžete uvést i v litrech.

scr4.png

Při vytváření nové skladové karty můžete rovnou vytvořit produkt se stejným názvem zaškrtnutím boxu Propojit s položkou menu (11). Nový produkt poté zařadíte do podniku a kategorie, uvedete prodejní cenu, sazbu DPH a sklad pro odpočet a po vytvoření se Vám automaticky vytvoří receptura, která skladovou kartu s produktem propojí.

scr5.png

Novou skladovou kartu můžete rovnou vytvořit ve více skladech najednou (12). V okně naleznete také aliasy skladové karty, o této funkci si můžete přečíst více v tomto článku. Po vytvoření lze pomocí úpravy změnit všechny údaje až na jednotku a DPH, nicméně pokud omylem vytvoříte skladovou kartu se špatnou jednotkou, můžete použít přepočet nebo kartu přejmenovat, archivovat a vytvořit novou se správnou jednotkou.

scr6.png

Smazání a archivace skladových karet

Jestliže se rozhodnete, že na určitém skladě již položku nepotřebujete, po vybrání konkrétního skladu (13) je možné skladovou kartu smazat (14).

scr7.png

Z centrálního skladu není možné skladové karty vymazat, pokud je však nepoužíváte, je možné je skrýt pomocí archivace. Pro skrytí nepotřebných karet nejprve vyberte ze seznamu skladů centrální (15) a poté se Vám zobrazí možnost přepínání mezi aktivními a neaktivními skladovými kartami (16). Pro přesun karet do archivu vyberte možnost Archivovat (17). Neaktivní skladové karty je možné z archivu opět obnovit, namísto tlačítka Archivovat se při výběru zobrazení Neaktivních skladových karet zobrazuje tlačítko Obnovit, které karty z archivu vrátí zpět do aktivních karet.

scr8.png

Detail skladové karty

V detailu skladové karty naleznete současný stav skladové karty (18) a seznam všech změn stavu (19) včetně data provedení změny, přiblížení, o jakou změnu se jednalo a sklad, ze kterého se skladová karta odečetla. Pokud v tomto okně kliknete na detail (20), zobrazí se Vám průběh konkrétního účtu, na kterém ke změně došlo. Všechny změny stavu skladové karty je možné si vyexportovat do .csv (21). Z tohoto okna se také můžete kliknutím dostat rovnou na úpravu skladové karty (22).

Pomocí tlačítka Zobrazit navazující receptury (23) si zobrazíte produkty ze všech podniků ve Vaší administraci, v jejichž receptuře je skladová karta použitá (24).

scr9.png

 
V úvodu také vidíte dva grafy znázorňující historii množství a historii ceny skladové karty.
STORYOUS_.png