Sledovat

POHYB HOTOVOSTI V SEKCI ÚČTY

Podobně jako v aplikaci, i ve Vaší webové administraci můžete pracovat s pohyby hotovosti a provést uzávěrku. V záložce Pohyb hotovosti v sekci Účty navíc naleznete i celou historii pohybů. Pokud Vás zajímají pohyby hotovosti v aplikaci, kde s nimi pracuje většina našich klientů, přečtěte si článek Pohyb hotovosti v aplikaci.

Pokud máte náš systém nově, funkci pohybu hotovosti a všechny možnosti práci s nimi, včetně uzávěrky, spustíte v administraci stisknutím tlačítka Sledovat pohyb hotovosti.

V záložce nejdříve vyberte konkrétní podnik (1). Po vybrání naleznete seznam pohybů hotovosti. U každého pohybu hotovosti naleznete přesný čas zadání, jméno uživatele, který jej zadal a ve sloupci napravo pak stav pokladny po provedení dané operace (2). Jestliže máte v podniku více tabletů s funkcí pokladny, můžete mezi nimi přepínat vpravo nahoře (3). Zobrazit si můžete všechny pohyby hotovosti v daném období pomocí kalendáře (4). I v administraci je možné zadat všechny operace (5) s pohyby, které provádíte z tabletu, všechny pohyby ve vybraném období se také můžete exportovat do souboru .xls (6). Z webové administrace můžete také zpětně editovat počáteční stav (7) či pohyb hotovosti, který můžete také smazat (8). Po úpravě počátečního stavu a pohybu nebo smazání pohybu se uzávěrka automaticky přepočítá.

scr1.png

Tlačítko Zadat počáteční stav je dostupné pouze po provedení uzávěrky, jakmile počáteční stav zadáte nebo v aplikaci něco prodáte, tak zmizí a znovu se objeví až po provedení další uzávěrky na této pokladně. Systém vám vždy při zadávání počátečního stavu napoví částku, která byla v pokladně při poslední uzávěrce. Můžete uložit tuto částku nebo ji přepsat, začínáte-li v pokladně s jinou částkou. Při zadání počátečního stavu z administrace je nutné vložit poznámku, i tu je možné zpětně editovat.

Přidání pohybu hotovosti navýší nebo sníží aktuální stav pokladny o zadanou částku v závislosti na tom, zda se jedná o vklad či výběr hotovosti (9). Pohyby si můžete pro přehlednost rozřadit podle kategorie (10), jak si kategorie nastavit se dozvíte v článku Kategorie pohybů hotovosti. Po kliknutí na tlačítko Uložit (11) se Vám pohyb propíše do seznamu pohybů a upraví aktuální stav hotovosti.

scr2.png

Jestliže chcete uzavřít Vaši denní tržbu, je třeba provést uzávěrku. Po zmáčknutí tlačítka uvidíte v novém okně informace o Vaší denní tržbě a tlačítkem Provést uzávěrku ji potvrdíte. Pokud uzávěrku provedete na tabletu, vytiskne se Vám z tiskárny, pokud uzávěrku zadáte v administraci, z fiskální tiskárny u tabletu se nevytiskne.