Sledovat

STOLY V SEKCI PODNIKY

V záložce Stoly v sekci Podniky zadáváte narozdíl od sekcí stolů více údajů a pro práci s nimi Vám systém nabízí více funkcí (na stoly markujete účty v prodejní aplikaci). Stoly se Vám narozdíl od Produktů budou v tabletu zobrazovat i bez přiřazení do sekce.

Nahoře v záložce naleznete možnost přidání nového stolu (6). Kód stolu je zkrácené označení, které uvidíte např. v záhlaví účtu, může obsahovat maximálně 4 znaky, název stolu je pak kompletní název bez zkrácení. U každého stolu můžete nastavit fixní sazbu DPH, možnost podle položky produktu pak umožňuje namarkovat na účet na stole položky s rozdílnými sazbami (třeba jídlo s 15% DPH a alkohol s 21%). U přidání také můžete rovnou vybrat sekci, do které se nový stůl vytvoří. Pokud nový stůl nezařadíte do sekce, vytvoří se bez barevného označení, které poté můžete dodatečně vybrat v seznamu stolů (7) v úpravě stolu (8). Tlačítkem Přidat (9) nový stůl vytvoříte.

scr3.png

V seznamu stolů můžete celé i zkrácené názvy přejmenovat kliknutím na text, změnit fixní sazbu DPH, stoly upravit nebo smazat. Přesouvat můžete stoly přetáhnutím myší a to i mezi jednotlivými sekcemi, případně můžete úplně vlevo vybrat zaškrtnutím (10) konkrétní stoly a ty přesunout do určité sekce pomocí možnosti dole (11).

scr4.png

Videonávod - Jak nastavit stoly a jejich sekce