Sledovat

CASHLESS

Cashless je novým typem rychlé bezhotovostní platby, kterou je nyní možné přijímat i přes aplikaci Storyous POS. Zákazníci při platbě používají QR kód uložený v aplikaci Apple Wallet nebo Yourwallet. V této aplikaci se zákazníkům také zobrazuje aktuální zůstatek kreditů, které si pro provedení platby zákazníci dobíjí.

Cashless platby je možné přijímat prostřednictvím čtečky Sunmi Blink QR code Scanner, která je připojená přes USB port do 14" kasy. Po připojení čtečka zabliká a zapípá, což signalizuje, že je připojená správně.

Sni_mek_obrazovky_2019-09-06_v_15.57.26.png

Možnost přijímat cashless platby se aktivuje ve webové administraci v sekci Podniky, v záložce Typy plateb. Při platbě se poté po vybrání typu platby Cashless objeví výzva Naskenujte QR kód. Pro správné provedení platby a uzavření účtu je nutné mít dostatek kreditů na účtu a internetové připojení. Cashless platbou je možné uhradit pouze celý účet, není možné tento typ platby přijímat při dělené platbě.

cashless_admin.jpg

cashless_app_1.jpgcashless_app_2.jpg

Pro správné fungování QR čtecky je nutné, aby kamera čtečky byla čistá. Při větším znečištění čtečka nenačte QR kód. Doporučujeme, aby čtečka nebyla vystavené přímému slunečnímu záření, aby nedošlo k vypálení kamery QR čtečky.