Sledovat

NASTAVENÍ ZVUKOVÉ SIGNALIZACE A TISKU BONŮ U TISKÁREN XPRINTER

Tiskárny C260 jsou dvojí, jedna je LAN, druhá je BT - šířka kotoučků 80mm

V továrním nastavení je tiskárna nastavena bez pípání po každém bonu a lze je tisknout bez omezení. V dalších verzích lze tiskárnu nastavit jinak.

Tiskárny řady C260 H/N jsou primárně určené pro tisk objednávek v kuchyních a hlučných provozech. Mají světelnou a zvukovou signalizaci se zvýšenou hlasitostí. Ta lze upravit pomocí návodu níže pouze s počítačem s operačním systémem Windows.

Tyto funkce lze nastavit pomocí konfiguračního nástroje XPrinter V3.0C. Ke stažení zde. (Soubor je ve formátu .rar, je potřeba ho otevřít pomocí např.: WinRAR). V souboru je více souborů, jediný, který potřebujete je XPrinter.exe. Ten nainstalujte. Program se otevře, ale dále potřebujeme nainstalovat driver z odkazu zde. (Driver následně již nepoužíváte, slouží pouze ke komunikaci s tiskárnou)

 

Driver

Je možné, že se program spustí v jiném jazyce. Pro změnu jazyka na angličtinu klikněte na tlačítko "english". Připojte tiskárnu pomocí USB kabelu a vyberte typ tiskárny, v našem případě XP-80 a zvolte typ přes USB.

 

Nastavení tiskárny

Doporučujeme vytisknout si selftest a zjistit aktuální nastavení tiskárny. (viz obrázek níže s vytištěným self-testem) Poté si vyberte jednu z verzí a pošlete kódy do tiskárny pomocí návodu.

NYNÍ JE NA VÁS, JAK CHCETE, ABY VAŠE TISKÁRNA FUNGOVALA. Pomocí kombinace kódů můžete navolit různé nastavení tisknu bonů a zvukové signalizace.

Při každé změně kódu tiskárnu vypněte a zapněte.

 

Verze 1: NEPÍPÁ/PÍPÁ při tisku a dovolí tisknout další bony bez odtržení

V této verzi v základním nastavení tiskárna dále nepípá, ale lze funkci zapnout pomocí tlačítka naspodu tiskárny (viz následující návod)
Cutter peel mode: no
Cutter with alarm: yes
Cutter idle alarm: no
Pokud chcete, aby tiskárna při tisku PÍPALA. Otočte tiskárnu vzhůru nohama a pomocí posunutí ukrytého kolébkového tlačítka č. 2, na spodu tiskárny, funkci zapnete.

Verze 2: PÍPNE dvakrát > časová mezera > PÍPÁ dál, dokud neodtrhnete bon, další tisk do té doby netiskne

Cutter peel mode: yes
Cutter with alarm: yes
Cutter idle alarm: yes

Pokud chcete, aby tiskárna při tisku PÍPALA. Otočte tiskárnu vzhůru nohama a pomocí posunutí ukrytého kolébkového tlačítka č. 2, na spodu tiskárny, funkci zapnete.

 

Verze 3: TISKNE BONY BEZ PÍPNUTÍ > časová mezera > PÍPÁ dál, dokud neodtrhnete bon, další tisk do té doby netiskne

Cutter peel mode: yes
Cutter with alarm: no
Cutter idle alarm: yes

Pokud chcete, aby tiskárna při tisku PÍPALA. Otočte tiskárnu vzhůru nohama a pomocí posunutí ukrytého kolébkového tlačítka č. 2, na spodu tiskárny, funkci zapnete.

 

Verze 4: NEPÍPÁ při tisku a dovolí tisknout další bony bez odtržení. 

Cutter peel mode: no
Cutter with alarm: no
Cutter idle alarm: no

V tomto režimu kompletně vypínáme zvuk tiskárny. Zvuková signalizace nenastane ani po zapnutí kolébkového tlačítka č. 2. 

Postup pro nastavení kódů - konfigurační nástroj XPrinter V3.0C.

Nyní se vraťte zpátky do XPrinter V3.0C programu. Tento program bude nejspíše v cizím jazyce, bude potřeba jazyk změnit, kliknutím na tlačítko 'English' v pravém dolním rohu.

Pro vyzkoušení úspěšného připojení stiskněte tlačítko "Print".

Pokud tiskárna tiskne, je vše správně nastaveno a můžeme začít se samotným nastavováním.

Krok 1.

V programu pod "Content" vymažte text a zaškrtněte pole HEX.

Krok 2.

Do prázdného pole vložte vhodný příkaz (kódy pod článkem). Kódy kopírujte po jednom a bez označení yes/no. (Např.: 1F 1B 1F BC 13 14 00).

Krok 3.

Kód následně odešlete do tiskárny pomocí tlačítka "Print".

Tiskárna vás o úspěšné konfiguraci upozorní bliknutím a případnou zvukovou signalizací.

Nastavení kódů lze ověřit na self-testu tiskárny. (Návod na vytisknutí self-testu: vypnout tiskárnu, držet FEED a zapnout, po zhasnutí modrého pole pustit FEED)

IMG_6489_copy.jpg

Toto nastavení můžete kdykoliv zrušit pomocí obnovení továrního nastavení. (Návod na resetování: vypnout tiskárnu, držet FEED a zapnout, cca po 20s pustit FEED)

 

Příkazy

Cutter peel mode:
Yes - 1F 1B 1F BC 13 14 01
No - 1F 1B 1F BC 13 14 00

Cutter with alarm:
Yes - 1F 1B 1F E0 13 14 01 04 02 03
No - 1F 1B 1F E0 13 14 00 04 02 03

Cutter idle mode:
Yes - 1F 1B 1F A0 01 00 05 00 05
No - 1F 1B 1F A0 00 00 05 00 05

Další případné kódy na vyžádání.