Sledovat

NASTAVENÍ ZVUKOVÉ SIGNALIZACE A TISKU BONŮ U TISKÁREN XPRINTER

Tiskárny C260 jsou dvojí, jedna je LAN, druhá je BT - šířka kotoučků 80mm

V továrním nastavení má tiskárna nastavené pípání po každém bonu a lze je tisknout bez omezení. V dalších verzích lze tiskárnu nastavit jinak.

Tiskárny řady C260 H/N jsou primárně určené pro tisk objednávek v kuchyních a hlučných provozech. Mají světelnou a zvukovou signalizaci se zvýšenou hlasitostí.

Tyto funkce lze nastavit pomocí konfiguračního nástroje XPrinter V3.0C. Ke stažení zde. (Soubor je ve formátu .rar, je potřeba ho otevřít pomocí např.: WinRARV souboru je více souborů, jediný, který potřebujete je XPrinter.exe. Ten nainstalujte.

Před použitím toho programu je nejprve nutné nainstalovat tiskárnu dle návodu. V programu vyberte daný typ tiskárny, v našem případě XP-80 a zvolte typ připojení k PC.

Dále nainstalujte driver k vaší tiskárně z odkazu zde. (Driver následně již nepoužíváte, slouží pouze ke komunikaci s tiskárnou)

 

Konfigurační nástroj XPrinter V3.0C

Je možné, že se program spustí v jiném jazyce. Pro změnu jazyka na angličtinu kliknětě na tlačítko "english".

Pro vyzkoušení úspěšného připojení stiskněte tlačítko "Print". Pokud tiskárna tiskne, je vše správně nastaveno a můžeme začít s nastavováním vypnutí funkce pozastavení tisku. V programu pod "Content" vymažte text. Zaškrtněte HEX a do prázdného pole vložte vhodný příkaz (kódy pod článkem). Ten následně odešlete do tiskárny pomocí tlačítka "Print". Tiskárna vás o úspěšné konfiguraci upozorní bliknutím a akustickou signalizací. Nastavení kódů lze ověřit na selftestu tiskárny. (Návod na vytisknutí selftestu: vypnout tiskárnu, držet FEED a zapnout, cca po 2s pustit FEED)

unnamed.jpg

Toto nastavení můžete kdykoliv zrušit pomocí obnovení továrního nastavení. (Návod na resetování: vypnout tiskárnu, držet FEED a zapnout, cca po 20s pustit FEED)

Položka "Cutter idle alarm" zůstává vždy v nastavení YES.

 

Příkazy

Cutter peel mode:
Yes - 1F 1B 1F BC 13 14 01
No - 1F 1B 1F BC 13 14 00

Cutter with alarm:
Yes - 1F 1B 1F E0 13 14 01 04 02 03
No - 1F 1B 1F E0 13 14 00 04 02 03

NYNÍ JE NA VÁS, JAK CHCETE, ABY VAŠE TISKÁRNA FUNGOVALA. Pomocí kombinace kódů můžete navolit různé nastavení tisknu bonů a zvukové signalizace. Při každé změně kódu tiskárnu vypněte a zapněte.

Verze 1 od VÝROBCE:

Cutter peel mode: no

Cutter with alarm: yes

Nepípá při tisknu a dovolí tisknout další bony bez odtržení.

Pokud chcete, aby tiskárna pípala při tisku. Otočte tiskárnu vzhůru nohama a pomocí posunutí ukrytého kolíbkového tlačítka č. 2 na spodu tiskárny funkci zapnete.) Následně tiskárna vždy dvakrát pípne, dovolí tisknout další bon a nepípá dál.

Verze 2:

Cutter peel mode: yes

Cutter with alarm: yes

Pípne dvakrát > časová mezera > pípá dál, dokud neodtrhnete bon a další bony do té doby netiskne.

Verze 3:

Cutter peel mode: yes

Cutter with alarm: no

Vyjede bon bez pípnutí > časová mezera > dál pípá, dokud neodtrhnete bon a další bony do té doby netiskne.

Verze 4:

Cutter peel mode: no

Cutter with alarm: no

Nepípá při tisknu a dovolí tisknout další bony bez odtržení. (Stejně jako u verze 1, při vypnutém skrytém tlačítku č. 2 na spodu tiskárny.)