Sledovat

ÚPRAVA UZAVŘENÉHO ÚČTU V POKLADNĚ

Připravili jsme pro Vás novou funkci úpravy uzavřeného účtu. Tato funkce umožňuje znovu otevřít již uzavřený účet a smazat případně špatně objednanou položku. 

 

A jak tato funkce funguje?

Pro lepší představu uvádíme ilustrativní případ níže:

Zákazník zaplatil účet s velkým množstvím produktů. Po zaplacení zjistil, že na účtu je navíc jedna položka. Např.: 2x Pizza Al Capone namísto jen jednoho kusu.

1.jpg

Nyní obsluha otevře menu v aplikaci, následuje do záložky Přehled účtenek. (Tato funkce není dostupná pro uživatele s rolí nováčka.) Najde špatně uzavřený účet. A pomocí nově vytvořeného tlačítka Vrátit na stůl se účet vystornuje a otevře se nový na stejném stole jako ten původní. Objednávkové bony se znovu netisknou. 

2.jpg

3.jpg

4.jpg

Obsluha nyní smaže přebývající položku (1x Pizza Al Capone). V kuchyni se vytiskne stornovací bon. Účet musí obsluha uzavřít dokončením platby. Částka k zaplacení je ponížena o cenu 1x Pizza Al Capone.

5.jpg

Když se nyní vrátí do záložky přehled účtenek, uvidí obě účtenky, původní vystornovaný účet a nově vystavený s upravenou položkou.

6.jpg

7.jpg