Sledovat

AUTOMATICKÉ ODHLAŠOVÁNÍ Z APLIKACE

Připravili jsme si pro vás další novinku, která vám usnadní fungování ve vašem podniku a tou je možnost nastavení automatického odhlašování z aplikace. Tato funkce je vhodná především z bezpečnostních důvodů, kdy chcete zamezit tomu, aby se někdo jiný, než právě pracující obsluha, mohl dostat do pokladny a pod jiným přihlášeným uživatelem provádět úkony na pokladně.

Nastavení automatického odhlašování se provádí vždy na daném tabletu a můžou ho provést pouze uživatelé s uživatelskou rolí provozní a majitel.

Jak na to?

Jděte do hlavního menu prodejní aplikace Storyous POS a poté jděte do záložky Zařízení. V horní části uvidíte vaše zařízení. Jeho číslo je označení čísla tabletu dle našeho interního systému. Kliknutím na něj se dostanete k možnosti nastavení automatickému odhlášení, ke kterému dojde vždy poté, co na tabletu nedojde k žádnému kliknutí během nastaveného časového limitu. Pokud například nastavíte automatické odhlašování po 30 vteřinách, vždy poté, co nebude po dobu 30 vteřin kliknuto na žádné tlačítko, uživatel bude automaticky odhlášen a když bude chtít na pokladně provést jakýkoliv úkon, bude nutné se znovu přihlásit.

K automatickému odhlášení dojde jen ve chvíli, kdy jste nečinní v prodejní sekci aplikace. Pokud se budete nacházet v jiné záložce (například v Zařízení, Přehledu účtenek, Pohybu hotovosti, atd.), nebo pokud bude otevřený nějaký dialog a nebo pokud budete mít otevřenou objednávku, která ještě nebyla potvrzena nebo zaplacena, z aplikace odhlášeni nebudete.

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

DŮLEŽITÉ!

Uživatel nebude automaticky odhlášen pokud:
  • Je otevřeno dialogové okno 
  • Je otevřená objednávka, která nebyla potvrzená (usazením ke stolu nebo zaplacením účtu)
  • Je otevřená jiná záložka než Prodej (například Zařízení, Přehled účtů atd.)