Sledovat

SMAZÁNÍ SKLADOVÉ KARTY SE ŠPATNOU JEDNOTKOU/DPH

Smazání špatné skladové karty a vytvoření nové

Pokud se u skladových karet špatně nastaví výchozí sazba DPH nebo jednotka je nutné kartu smazat a nahradit novou. Před smazáním je potřeba provést několik kroků. Ty jsou uvedeny v následujícím příkladu.  

Při náhledu do webové administrace se zjistilo, že u skladové karty "Salát Polníček" byla nastavena špatná sazba DPH (1)(U potravin je správná sazba DPH 15%).

Sni_mek_obrazovky_2020-08-20_v_10_44_44.jpg

V druhém kroku se karta musí přejmenovat přes sloupec akce - symbol tužky. (např.: Salát Polníček - špatná DPH)(2). Následně se vytvoří nová karta s původním jménem a  správnou sazbou DPH. (3)

edittSni_mek_obrazovky_2020-08-20_v_10_54_14.jpg

2Sni_mek_obrazovky_2020-08-20_v_11_27_52.jpg

U karty "Salát Polníček - ŠPATNÁ DPH" se odvážou veškeré receptury obsahující skladovou kartu přes sloupec akce - detail - symbol písmene i. (4) na další straně přes tlačítko zobrazit navazující receptury (5). Každou jednotlivou recepturu je potřeba otevřít, smazat špatnou skladovou kartu a nahradit ji novou. (6)

5Sni_mek_obrazovky_2020-08-20_v_10_58_37.jpg

rSni_mek_obrazovky_2020-08-20_v_11_26_19.jpg

Sni_mek_obrazovky_2020-08-20_v_11_28_17.jpg

V dalším kroku je nutné provést inventuru.

Stav před inventurou (7)

7Sni_mek_obrazovky_2020-08-20_v_11_31_35.jpg

Inventura bude pouze u těchto dvou skladových karet. U nově vytvořené se správnou sazbou, tak i u skladové karty se špatnou sazbou, tak aby množství na skladě bylo převedeno na novou kartu. (8)

iSni_mek_obrazovky_2020-08-20_v_11_32_08.jpg

Nyní, když se otevře sekce sklady - skladové karty na skladě podniku, tak je u skladových karet již změněno množství. V dalším kroku se smaže karta ze skladu podniku ve sloupci akce - symbol křížku. (9)

9Sni_mek_obrazovky_2020-08-20_v_11_33_39.jpg

V posledním kroku se karta deaktivuje i na centrálním skladě, tak aby se nezobrazovala v našeptávači. Deaktivace se provede ve sloupci akce - symbol zámku. (10)

10Sni_mek_obrazovky_2020-08-20_v_11_33_55.jpg