Sledovat

LZE UŽIVATELI PŘIŘADIT INDIVIDUÁLNÍ ROLE

Každému uživateli můžete přiřadit jednu ze sedmi uživatelských rolí, není možné přiřadit jednotlivá práva každému uživateli. Každá uživatelská role má pevně nastavená oprávnění a není možné je měnit.

 

Rozepsaná jednotlivá práva v tabulce si můžete přečíst v tomto návodu: https://help.storyous.com/hc/cs/articles/115002007605-UŽIVATELÉ-A-UŽIVATELSKÉ-ROLE