Sledovat

LZE SMAZAT SKLADOVOU KARTU Z CENTRÁLNÍHO SKLADU

Z centrálního skladu není možné skladové karty vymazat, pokud je však nepoužíváte, je možné je skrýt pomocí archivace. Pro skrytí nepotřebných karet nejprve vyberte ze seznamu skladů centrální a poté se Vám zobrazí možnost přepínání mezi aktivními a neaktivními skladovými kartami. Pro přesun karet do archivu vyberte možnost Archivovat. Neaktivní skladové karty je možné z archivu opět obnovit, namísto tlačítka Archivovat se při výběru zobrazení Neaktivních skladových karet zobrazuje tlačítko Obnovit, které karty z archivu vrátí zpět do aktivních karet.