Sledovat

PŘESUNUL JSEM POLOŽKY NA STŮL S SEBOU A NEZMĚNILO SE MI DPH

V případě, že namarkujete položky na klasický zákaznický stůl a následně se rozhodnete je přesunout na stůl "s sebou", případně naopak, DPH se přesunutím nezmění a zůstává výchozí toho stolu, na který byly produkty původně namarkovány.

Je nutné položky namarkovat znovu na správný stůl.

Pro připomenutí - DPH vidíte a nastavíte ve webové administraci pouze v případě, že jste plátci DPH. Je potřeba mít nastavené DPH jak na místě, tak s sebou, aby se následně správně propisovalo.

Sni_mek_obrazovky_2021-03-11_v_13.24.55.png

Jak vytvořit produkt a nastavit DPH najdete v tomto článku.

Více o vytvoření a nastavení stolů najdete v zde.