Sledovat

PRODUKTY V PŘEHLEDECH

V záložce Produkty v sekci Přehledy se můžete podívat, které produkty ve Vašem menu jdou nejlépe na odbyt a které naopak nepatří k nejprodávanějším. Pokud spravujete více podniků, vlevo si můžete vybrat, z jakého chcete data zobrazit (1), je možné také nastavit konkrétní časové období (2). Vaše data si můžete též vyexportovat jak z grafu přehledu, tak z tabulky (3), export se generuje ve formátu .xls pro Excel. S grafy v záložce Produkty pracujete stejně jako s grafy ve většině ostatních záložek v sekci Přehledy, jak je správně ovládat se dozvíte v tomto článku. V tabulce vidíte celkový počet prodaného zboží, utržené hrubé příjmy, marži a celkové náklady. Na grafu si pak pomocí zaškrtávacích boxů (4) můžete zobrazit pouze jednotlivé položky z Vašeho menu. Je zde také možné zobrazit pouze produkty z konkrétní kategorie (5).

Screenshot_112321_033907_PM.jpg