Sledovat

PLATEBNÍ TERMINÁL V PŘEHLEDECH

Pokud máte platební terminál integrovaný se systémem Storyous, ve webové administraci najdete v sekci Přehledy záložku Platební terminál. Uvidíte zde detailní přehled plateb proběhlých přes platební terminál včetně údajů o spropitném (systém za spropitné považuje rozdíl mezi skutečnou hodnotou dané účtenky a částkou zaplacenou zákazníkem). 

Data o tržbách z terminálu je možné filtrovat dle časového úseku vybráním konkrétního časového úseku a změnou období v kalendáři. Zobrazená data lze exportovat do grafu i tabulky tlačítky pro export.

Screenshot_112321_034452_PM.jpg