Sledovat

PRODUKTY V SEKCI PODNIKY

V této sekci si nastavíte své kompletní nabídku, kterou poté uvidíte v prodejní aplikaci Storyous POS ve Vaší pokladně. V této záložce také veškeré produkty řadíte do jednotlivých kategorií (produkty nezařazené do kategorie se v tabletu vůbec nezobrazí). 

Přidání produktu
Nový produkt do svého menu přidáte pomocí šedého řádku úplně nahoře (1), kam vyplníte název produktu (tak se bude i tisknout na účtence), prodejní cenu položky, sazbu DPH a kategorii, do které spadá. Zaškrtnuté políčko V tabletu značí, že bude daný produkt viditelný v pokladně - sezonní zboží tak můžete vždy po sezoně pouze skrýt bez nutnosti mazání z administrace. Pro uložení produktu stiskněte vpravo tlačítko Nová položka.

pp.jpg

Hromadné akce
Po označení několika produktů pomocí checkboxů na levé straně (2) máte možnost provést hromadnou akci (3). Vybrané produkty tak můžete buď hromadně smazat, vytvořit podkategorii,do které se označené produkty přesunou, či je přesunout do úplně jiné kategorie. Pokud máte více podniků, můžete do nich také vybrané produkty kopírovat. Dále máte možnost hromadně změnit sazbu DPH.

Kliknutím na symbol malé tužky u libovolného produktu se dostanete do jeho úpravy. Piktogram odpadkového koše položku smaže a oboustranná šipka umožňuje položku měnit pořadí případně přesouvat z podkategorie. (4)

HROMA.jpg

Úprava produktu
Zde můžete dodatečně změnit název, cenu, jednotku (vždy doporučujeme nechat jednotku v kusech, pokud se vyloženě nejedná o váhový prodej).

Variabilní produkt
Pokud byste rádi měli ve Vašem menu položku, u které můžete libovolně měnit název, sazbu DPH i cenu, využijete funkci kalkulačky. Ve webové administraci v sekci Podniky a záložce Produkty můžete buď vytvořit úplně nový produkt  či otevřít úpravu již existujícího produktu.

Pokud vytváříte nový produkt, jeho název záleží na Vás, podle zadání se Vám bude zobrazovat v menu, nicméně je možné jej při markování přepsat. Cenu položky uveďte jako 1 Kč, zvolte daňovou sazbu, zaškrtněte zobrazování v tabletu. Aby byl produkt viditelný v tabletu, je ještě potřeba jej zařadit do kategorie.

Kalkulačku nastavíte zaškrtnutím boxu Vždy se dotázat na cenu v úpravě produktu, poté změny uložte kliknutím na tlačítko Uložit. Aby se Vám položka zobrazila v menu ve Storyous POS na tabletu, je třeba se z aplikace odhlásit a znovu se do ní přihlásit.

V aplikaci poté naleznete Vaši kalkulačku v kategorii menu, kam jste ji zařadili. Při klepnutí na produkt v objednávkovém módu se Vám otevře dialogové okno, kde můžete přepsat název, změnit sazbu DPH a zadat cenu položky. Klepnutím na OK se položka namarkuje. Na účtence se při uzavření účtu vytiskne produkt přesně podle zadání při markování, tedy včetně názvu. Na jeden účet můžete namarkovat libovolné množství produktů typu kalkulačky a pojmenovat každý jinak.

scr.jpg