Sledovat

POHYB HOTOVOSTI V APLIKACI

Systém Storyous Vám nabízí také možnost denní uzávěrky, bez které se obejde jen málo podniků. Naleznete ji v hlavním menu (tři vodorovné čárky v levém horním rohu) v sekci Pohyb hotovosti (1), přímo pod Prodejem.

hlavni_menu_120321_022216_PM.jpg

Všechny operace s pohyby hotovosti na tabletu je možné také provést z administrace.

V okně uvidíte seznam pohybů hotovosti za posledních 30 dní. U každého pohybu hotovosti naleznete přesný čas zadání, jméno uživatele, který jej zadal a ve sloupci napravo pak uvidíte částku, kterou do pokladny vkládáte nebo z ní vybíráte. Jestliže máte v podniku více tabletů, které slouží jako pokladny, na jednotlivých uzávěrkách je snadné rozlišit tržbu na konkrétní pokladně od celkové tržby na všech tabletech v podniku.

Dole najdete tři tlačítka - Zadat počáteční stav (2), Přidat pohyb (3) a Provést uzávěrku (4). Tlačítko Zadat počáteční stav je dostupné pouze po provedení uzávěrky, jakmile počáteční stav zadáte nebo v aplikaci něco prodáte, tak v dolní liště zčerná a nebude možné na něj kliknout.

pohybhotovosti_120321_023044_PM.jpg

Zadání počátečního stavu

Tuto funkci využijete např. v případě, že každý den necháváte ráno v pokladně stejný obnos. Když na toto tlačítko klepnete, otevře se Vám stejnojmenné dialogové okno, ve kterém uvidíte celkovou tržbu, která proběhla od poslední uzávěrky, aktuální stav pokladny a možnost zadat nový počáteční stav i s nepovinnou poznámkou. Po zadání počátečního stavu se k němu bude přičítat veškerá tržba v hotovosti.

zadat_pocatecni_stav.png

Přidání pohybu hotovosti

Kdykoliv mezi zadáním počátečního stavu a provedením uzávěrky můžete pomocí tlačítka Přidat pohyb změnit aktuální stav pokladny. V dialogovém okně vyberte, jestli se jedná o vklad nebo výběr (jestli se tedy vložená částka k aktuálnímu stavu pokladny přičte nebo odečte), zadejte konkrétní částku, můžete zvolit kategorii pohybu (ty se nastavují ve webové administraci) a případně vložit poznámku, která přiblíží účel přidání pohybu.  

pridat_pohyb.png

Uzávěrka

Jestliže chcete uzavřít Vaši denní tržbu, je třeba provést uzávěrku. V okně po stisknutí tlačítka Provést uzávěrku uvidíte informace, které se Vám na uzávěrce vytisknou - během dne tak můžete tímto způsobem rychle kontrolovat dosavadní tržbu. Můžete si také jednoduše vytisknout náhled uzávěrky (5). Pro tisk a dokončení uzávěrky ji stačí potvrdit (6). Uzávěrku pak můžete kdykoliv jednoduše znovu vytisknout.

uzaverka3.png

Uzávěrku je možno i rozdělit dle hodnoty tržeb na jednotlivých tiskárnách (máte-li více tiskáren), dle prodejů jednotlivých uživatelů a také je možné nastavit tisk prodaných produktů na uzávěrce. Funkce je možné nastavit ve webové administraci v Nastavení podniku.

Jestliže od nás máte integrovaný BT platební terminál, provedení uzávěrky v tabletu ji automaticky provede i na něm a není tedy nutné ji zadávat na platebním zařízení zvlášť. Na vytisknutém papíře naleznete i údaje o platbách kartou.