Sledovat

JAK ZAFIXOVAT IP ADRESU NA TERMINÁLU PAX A920Pro

Zafixování IP adresy je potřeba provést na zařízeních, na kterých je nutné, aby se automaticky nepřiřadila náhodná IP adresa při připojení k Wi-Fi/LAN (DHCP). Umožníme tak vytvořit nejstabilnější most mezi terminálem a tabletem.

Na začátek je potřeba nechat si připravit údaje od povolané osoby (IT technik, správce sítě aj.). Budete potřebovat IP adresu, Bránu a Délku síťové předpony (DNS 1 a DNS 2 - ne vždy musí být)

Na úvodní obrazovce zvolíte Nastavení, případně vypnete platební aplikaci POS Terminal šipkou vpravo dole a zvolíte Nastavení.

Sni_mek_obrazovky_2022-05-31_v_23.56.59.png

 

Dále zvolíte Síť a Internet (u různých verzí Androidu může být pojmenováno a popsáno jinak).

Sni_mek_obrazovky_2022-05-31_v_23.57.49.png

Podržením prstu na dané síti vyvoláte tabulku možností úpravy sítě a zvolíme Upravit síť.

Sni_mek_obrazovky_2022-05-31_v_23.58.40.png                 Sni_mek_obrazovky_2022-05-31_v_23.59.25.png

Pokud jste nezadali heslo, učiňte tak nyní. Následně klikněte na Rozšířené možnosti.

Sni_mek_obrazovky_2022-06-01_v_0.00.19.png

V Nastavení IP adresy překlikněte DHCP (náhodné přiřazení volné IP adresy v rozsahu) na Statická.

Sni_mek_obrazovky_2022-06-01_v_0.01.41.png

Vyplňte následující údaje dle potřeby:

  1. IP adresa

  2. Brána

  3. Délka síťové předpony

  4. DNS 1 a DNS 2 - volitelné dle dodaných údajů

Jako poslední krok klikněte na Uložit a nastavení uložíte. Všechny údaje je potřeba přepsat, aby písmo bylo černé, nikoli šedé jako před zadáním. Jakmile údaje přepíšete, tlačítko Uložit zezelená a je možné jej zvolit.

Sni_mek_obrazovky_2022-06-01_v_0.02.51.png