Sledovat

PRÁCE S PŘEHLEDY A STATISTIKAMI

V záložkách v sekci Přehledy se během práce s administrací systému Storyous setkáte s různými grafy a statistickými údaji. V tomto článku shrneme základní ovládací prvky, které jsou pro ovládání grafů ve všech přehledech stejné. Detailní informace k jednotlivým záložkám poté naleznete v článcích věnovaným právě jim. 

Výběr podniku

Pokud pracujete ve Vaší administraci s více podniky, nahoře po levé straně si můžete vybrat z nabídky konkrétní podnik, ze kterého chcete zobrazit data (1).

Sni_mek_obrazovky_2022-11-07_v_11_12_37.jpg

Výběr časového období - práce s kalendářem

Na grafech a jejich souhrnech si můžete zobrazit data pouze z vybraného období. Konkrétní časový úsek můžete nastavit pomocí kalendáře po pravé straně okna (2).

Sni_mek_obrazovky_2022-11-07_v_11_25_50.jpg

Období vždy zvolíte dvěma kliknutími do kalendáře, kdy první kliknutí označí datum, od kterého chcete informace zobrazit, a druhé kliknutí zvolí datum, do kterého se mají data ukázat. Všechny dny ve vybraném období se zároveň označí šedivě, první a poslední červeně.

Pokud chcete zvolit pouze jeden den, na konkrétní den klikněte dvakrát.

Současný den (např. 7. 11. 2022) bude v červeném rámečku.

Pro zrychlené hledání můžete použít možnosti vpravo od kalendáře, např.:  dnes, včera, posledních třicet dní, atd.

Sni_mek_obrazovky_2022-11-07_v_11_14_12.jpg

Výběr časového segmentu

Časový segment je délka časového úseku, který se na grafu zobrazí jako jeden bod. Vybrat si časový segment můžete přímo nad grafem po levé straně (3). Pokud máte na kalendáři zvolené období třeba od 01. 02. do 23. 02. a zároveň nastavené zobrazení časového segmentu po dnech, pak se na grafu zobrazí 23 bodů. Pokud byste překlikli na zobrazení po hodinách, pak se zobrazí 552 bodů - jeden bod pro každou hodinu z 23 dnů.

Časový segment Denní doba Vám zobrazí tržby podle rozložení do 24 hodin.

Sni_mek_obrazovky_2022-11-07_v_11_25_50.jpg

Grafy, souhrny grafů a tabulky

Na grafu vidíte vizualizaci statistik podle vybraného podniku, období a segmentu. Když přejedete kurzorem myší přes vybraný bod na grafu, zobrazí se konkrétní hodnota, která mu odpovídá (4). Čím větší hodnota je, tím výše bude bod na ose y na grafu.

Nad grafem naleznete souhrny z konkrétního přehledu (5). Ten udává součet zobrazených hodnot za Vámi vybrané období. Souhrny grafu se v jednotlivých záložkách v sekci Přehledy v administraci liší podle typu konkrétní záložky.

Sni_mek_obrazovky_2022-11-07_v_11_19_30.jpg

V grafu si zároveň můžete zobrazovat pouze vybrané záznamy a porovnávat tak např. prodeje dvou a více produktů nebo si zobrazit pouze tržbu, která je hotově či tržbu z konkrétního stolu. Z tabulky dole můžete vybírat pomocí zaškrtávacích boxů vlevo (6). 

Sni_mek_obrazovky_2022-11-07_v_11_20_52.jpg

Export dat z tabulky a grafu

Na export dat použijte tlačítka export grafu a export tabulky (7 a 8). Při exportu grafu se data exportují do souboru .xls, v exportu naleznete vše podle Vámi vybraných filtrů.