Sledovat

KATEGORIE PRODUKTŮ V PŘEHLEDECH

V záložce Kategorie produktů v sekci Přehledy se můžete podívat, které kategorie Vašich produktů v menu Vám nejvíce vydělávají. Pokud spravujete více podniků, vlevo si můžete vybrat, z jakého chcete data zobrazit (1), je možné také nastavit konkrétní časové období (2). Data si můžete též vyexportovat jak z grafu, tak z tabulky (3a, 3b), export se generuje ve formátu .xls pro Excel. S grafy v záložce Kategorie produktů pracujete stejně jako s grafy ve většině ostatních záložek v sekci Přehledy, jak je správně ovládat se dozvíte v tomto článku. Na grafu naleznete počet prodejů, příjmy z prodeje produktů v těchto kategoriích, marži a celkové náklady na prodané produkty. Hodnoty u kategorií jsou součtem za všechny produkty zařazené v dané kategorii. Zaškrtnutím boxu (4) můžete na grafech sledovat pouze kategorie dle vlastního výběru.

Sni_mek_obrazovky_2022-11-11_v_16_33_08.jpg