Sledovat

PLATEBNÍ TERMINÁL V PŘEHLEDECH

Ve webové administraci najdete v sekci Přehledy záložku Platební terminál. Uvidíte zde detailní přehled plateb proběhlých přes platební terminál včetně údajů o spropitném (systém za spropitné považuje rozdíl mezi skutečnou hodnotou dané účtenky a částkou zaplacenou zákazníkem).

Pokud spravujete více podniků, vlevo si můžete vybrat, z jakého chcete data zobrazit (1), je možné také nastavit konkrétní časové období (2). Vaše data si můžete též vyexportovat jak z grafu přehledu, tak z tabulky (3a, 3b), export se generuje ve formátu .xls pro Excel. Na grafu si pak pomocí zaškrtávacích boxů (4) můžete zobrazit jednotlivé typy karet.

Sni_mek_obrazovky_2022-11-11_v_16_57_29.jpg