Follow

KOJI SU OBVEZNI PARAMETRI ZA LOGO NA RAČUNU

Logo na računu mora biti u formatu slike (jpg, png) a veličinom ne smije premašiti 2MB.