Follow

GDJE MOGU PRONAĆI DOKUMENTACIJU ZA RAČUNOVOĐU

Većina računovođa radi s izvješćima o prihodima. Ova izvješća možete pronaći u kartici „Računi“ -> „Pregled prihoda“, odakle ćete ih lako pretvoriti u .pdf ili .xls dokument. Više o izvješćima o prodaji možete pročitati na ovoj poveznici:Income Summary