Follow

JE LI MOGUĆE SVAKOM KORISNIKU DODIJELITI INDIVIDUALNE ULOGE?

Svakom korisniku možete dodijeliti jednu od sedam uloga; nije moguće dodijeliti individualna prava svakom korisniku. Uloga svakog korisnika ima ustaljena dopuštenja koja se ne mogu mijenjati.

Detaljno o dopuštenjima možete pročitati u tablici u ovom priručniku: Users and Permissions