Follow

KAKO RADITI S VINSKIM BOCAMA

Ako kupujete boce vina od dobavljača, možete ih lako skladištiti u svom skladištu uz funkciju skladištenja. U slučaju da prodajete vino na čaše, nužno je podesiti konverziju jedinica od komada na litre u kartici zaliha. Ako znate da jedna boca vina ima 0.75 L, navedite taj broj u konverziji jedinica i zatim navedite broj 0.2 L u receptu, to jest volumen jedne čaše. Čak i ako u zalihama bude naveden broj boca vina, čaše će se oduzimati u litrama.