Follow

KAKO STVORITI VARIJABILAN PROIZVOD

Ako želite imati neki proizvod na meniju kojem možete slobodno mijenjati ime, iznos PDV-a i cijenu, znat ćete cijeniti funkciju varijabilnog proizvoda. Tu ćete funkciju koristiti kad želite prodati robu koja još nije na odjavi, ili kad vaš klijent zatraži nešto što nije na meniju.