Follow

KAKO ISPRAVNO POVEZATI KARTICU ZALIHA S PROIZVODOM

Kartica zaliha može se povezati s proizvodom koristeći recept. Zahvaljujući receptu, uneseni sastojci se oduzimaju iz količine zaliha u trenutku kad se proizvod naruči u POS aplikaciji. Kako biste postavili recept, nužno je najprije imati unesen proizvod kao i kartice zaliha sirovih namirnica koje sadrži (ako proizvod ima isti naziv kao i kartica zaliha i naveden je u istoj jedinici, možete ga stvoriti izravno kad stvarate i karticu zaliha). Na primjer, ako ćete unijeti limenku Coca Cole u dijelovima, trebate i recept u dijelovima. Kad prodajete 5 dijelova limenke Coca Cole, 5 dijelova se automatski oduzimaju iz skladišta.