Follow

KATEGORIJE NOVČANOG TOKA

Kad radite s protokom novca u administraciji i na tabletu, možete dodati kretanje i dodijeliti ga ranije određenoj kategoriji, koju stvarate i njome upravljate u kartici Kategorije novčanog toka u odjeljku Računi. Kategorije kretanja novca jednake su za svaki posao. Kategorije se koriste za skraćivanje rada, jer često koristite ista kretanja, a ovako možete jednostavno odabrati kategoriju iz izbornika, umjesto pisanja napomene.

 

 

U ovom odjeljku pronaći ćete mogućnosti dodavanja potpuno nove kategorije (1), popis postojećih kategorija (2), te na samom popisu opcije brisanja odabrane kategorije (3). Možete prepraviti naziv kategorije klikom na tekst (4).

 

SS47.png