Follow

ZAPISNIK STORNOG I POPUSTA

Kartica Zapisnik stornog i popusta koristi se kako bi se pratili računi koji su otkazani, nanovo ispisani, zatvoreni uz pomoć funkcije Izdani-Neplaćeni, ili koji su bili na popustu. Pronaći ćete i takve račune s kojih su izbrisane stavke prije plaćanja.

 

SS48.png

 

U lijevom stupcu su Kućice za potvrdu (1), kojima možete označiti one račune koji su promijenjeni i više ne želite obraćati pažnju na njih. Koristite tipke iznad kako biste vidjeli sve račune ili samo one koji nisu označeni. Na popisu ćete pronaći i točan datum promjene i stola na kojem je račun naplaćen – u slučaju brze narudžbe, u stupcu će biti prikazana prazna rubrika umjesto stola. Mogući gubitak (2) tada označava ukupnu  vrijednost za koju je račun umanjen zbog promjene. U stupcu Prethodne promjene (3) ikona će uvijek označavati vrstu radnje (nakon što prijeđete mišem preko ikone, prikazat će se vrsta radnje). Koristeći tipku Odaberi (4) možete odabrati vidjeti samo one radnje za koje želite vidjeti pregled. Dodatno, kad kliknete na Detalji (5) vidjet ćete vremenski slijed računa od početka do zatvaranja i uvijek će radnja oduzimanja biti označena crveno.