Follow

PREGLED DOBAVLJAČA

Kartica Pregled dobavljača prikazuje sve dobavljače koji se koriste za zalihe, te sve korisne informacije za vaš posao. Ovdje možete pronaći popis dobavljača od kojih kupujete (1), ukupnu vrijednost zaliha, broj zaliha i na kraju datum nabavke (2).

SS49.png
Tu su i detalji o dobavljaču (3) gdje možete vidjeti koja je roba kupljena od dobavljača i koja je njena vrijednost.
SS50.png

Ovo bi vam trebalo pomoći odgovoriti na sljedeća pitanja:

Koliko ste novca potrošili kod dobavljača XY?

Sad možete doznati koji je dobavljač najjeftiniji prema povijesti nabavki s vrijednostima.

Koje sastojke kupujete od određenog dobavljača?

Koja je ukupna vrijednost nabavki kod nekog dobavljača? Mogu li dobiti povratni bonus?

Sad možete usporediti cijenu iz posljednjeg razdoblja kupovine kod određenog dobavljača s trenutnom cijenom na vašoj kartici zaliha.