Follow

DRUGI NAZIVI KARTICA ZALIHA

Kartice zaliha možete razlikovati kao različite tipove tako da koristite druge nazive – u ovom članku objasnit ćemo kako drugi nazivi funkcioniraju i gdje ih pronaći u administraciji.

Svrha drugih naziva

Ako, na primjer, kupujete paprike, a nije važno jesu li crvene, zelene ili žute, onda ćete kupiti one koje se najviše isplate. Drugi nazivi omogućuju vam da uključite sve ove vrste u jednu karticu zaliha i zatim izračunate trošak po skladištu.

Stvaranje drugih naziva

Možete stvoriti druga imena kartica zaliha tako što ćete unijeti novu karticu zaliha (1) ili je prepraviti nakon što je već stvorena (2).

 

ss94.png

 

Druge nazive uvijek možete pronaći u dijaloškom okviru na desnoj strani (3).

 

ss95.png

 

Kako drugi nazivi funkcioniraju

U našem primjeru gore, vidimo da smo stvorili tri druga naziva za karticu zaliha s crvenom paprikom – crvena, zelena i žuta. Sad možemo razlikovati o kojoj se vrsti kartica zaliha radi za sve administrativne funkcije u kojima radimo s karticama zaliha.

Možemo razlikovati koju vrstu paprika imamo na skladištu, koju prenosimo ili otpisujemo sa skladišta. Ako trebamo određenu vrstu sirovog materijala za recept ili poluproizvod, ali ne želimo više kartica zaliha na skladištu, možemo riješiti problem korištenjem drugih naziva.

U slučaju da nije nužno razlikovati tip sirovog materijala, uvijek imamo opciju odabrati samo osnovni oblik iz kartice zaliha, za koji također imamo drugi naziv (4).

 

ss96.png