Follow

PROIZVODI U ODJELJKU MJESTA

U ovom odjeljku možete postaviti svoj jelovnik, koji ćete zatim vidjeti u Storyous POS aplikaciji. U ovoj kartici možete također sortirati sve proizvode u individualne kategorije (proizvodi koji nisu uključeni u kategorije neće se uopće prikazati na tabletu), postavite narudžbe za ispisivanje za kuhinju ili bar. Možete također stvoriti recepte od kartica zaliha na temelju čega se automatski oduzimaju od zaliha.

Storyous: Setup - Products

Storyous: Setup - Products (Advanced)

Dodaj proizvod

Dodaj novi proizvod svom jelovniku koristeći sivu liniju na vrhu (1) gdje ispunjavate ime proizvoda (da bude ispisano na računu), prodajna cijena i porez za stavku (ako ste u sustavu PDV-a). možete također izabrati pisač ako želite da se proizvod ispiše kao narudžba u kuhinji ili baru. Ako je označen okvir Na tabletu, to znači da će proizvod biti vidljiv u POS-u. (Možete uvijek sakriti sezonsku robu nakon sezone, a ne morate ju brisati iz administracije.) Posljednji okvir za potvrdu služi za opis proizvoda koji se koristi za vaš jelovnik na internetu. Pritisnite tipku Nova stavka na desnoj strani da biste spremili proizvod.

 

ss107.png

 

Grupne radnje

Nakon što ste odabrali nekoliko proizvoda koristeći okvire za odabir na lijevoj strani (2), imate opciju napraviti grupnu radnju (3). Možete izbrisati odabrane proizvode odjednom, stvoriti potkategoriju u koju možete spojiti odabrane proizvode u jednu grupu ili premjestiti ih u različitu kategoriju. Ako vodite više poslova, možete također kopirati odabrane proizvode s receptom. Možete također promijeniti stopu PDV-a, promijeniti pisač za ispis narudžbi ili koristiti vanjske usluge kao što je OneMenu. Kliknite na simbol male olovke (4) da biste uredili bilo koji proizvod.

 

ss108.png

 

Uredite proizvod

Ovdje možete promijeniti ime, cijenu, jedinicu (uvijek je preporučljivo ostaviti jedinicu u dijelovima, osim ako se ne radi isključivo o prodaji na osnovu težine) i druge informacije o proizvodu kao što je opis proizvoda ili fotografija.

Osim toga, pronaći ćete postavke Iznosa cijena (5), Oznaka (6), opciju korištenja Varijabilne cijene (7) za proizvod ili opciju Ne ispisuj na računu.

 

ss109.png