Follow

MENI DODATAKA

Funkcija Dodatci omogućava vam dodavanje još jednog sastojka završenom proizvodu. Kartica Dodatci smještena je u odjeljku Mjesta, a nakon što kliknete na nju, otvorit će se novi prozor u kojem će biti moguće upravljati ovom funkcijom. U ovom prozoru moguće je stvoriti kategorije dodataka.

Dodatci su u biti oni dodatni proizvodi ili napomene koje želimo dodati proizvodu (to jest: dodatni umak, bez krastavaca, srednje pečeno meso, itd.). Preporučamo stvaranje kategorija priloga prema tipu, npr: „način pripreme mesa“, „dodatni prilozi“, „dodatni sastojci na pizzi“, itd.

Storyous: Setup - Menu additions

Klikom na Novu kategoriju (1) otvorit ćete novu stranicu gdje možete stvoriti ove kategorije.

 

ss110.png

 

Ova značajka vam može dobro doći u sljedećim slučajevima, na primjer:

  1. Način pripreme mesa: prije ste mogli podesiti način pripreme mesa (Sirovo, Srednje, Dobro pečeno) koristeći napomene, a sad to možete napraviti koristeći funkciju dodataka. Nakon što konobar naznači na primjer: goveđi odrezak, u aplikaciji će se pojaviti automatski okvir za dijalog, u kojem će moći odabrati kako bi odrezak trebao biti pripremljen. Moguće je također potaknuti konobara da obavezno odabere ovaj „sastojak“, te da ga ne preskoči.2.

  2. Dodavanje priloga glavnom jelu po sniženoj cijeni: konobar klikne na glavno jelo (Pileća prsa), a sa strane se pojavi opcija priloga u kojoj može odabrati prilog za ovo glavno jelo. Prilozi mogu imati svoje recepte (ali nije nužno) i moguće je dodati cijenu onoj glavnog jela.

  3. Odabir mesa za salatu: Konobar klikne na salatu i pojavi se prozor dijaloga u kojem može odabrati meso koje klijent želi dodati salati (na primjer: govedina, piletina, svinjetina, bez mesa). Meso se može uključiti u cijenu salate ili može biti dodati dodatna stavka.

  4. Pileća krilca i 3 umaka po izboru, besplatno: Nakon što označi pileća krilca, pojavit će se dijalog prozor će se pojaviti i konobar može izabrati do 3 umaka iz jelovnika besplatno (moguće je odabrati sve sastojke u jelovniku).

Ovo su samo neki primjeri kako se može koristiti funkcija dodataka. Zahvaljujući njoj vaši gosti čak mogu prilagoditi naručene proizvode svojim sklonostima. Bit će također moguće povezati ovu značajku koristeći API s uslugama dostave.

Ispunite sljedeća polja da biste napravili novu dodatnu kategoriju:

 

ss111.png

 

Naziv kategorije (2): ime kategorije koja će biti prikazana u pregledu kategorija i u aplikaciji za prodaju

Minimalni dodatci (3): ovdje možete podesiti minimalan broj dodataka koji se mora unijeti kad se naručuju proizvodi. Na primjer, kad konobar klikne na proizvod Goveđi odrezak, za koji su postavljene različite vrste pripreme kao dodatci i u isto vrijeme je minimalan broj priloga podešen na 1, konobar će morati odabrati jedan od unaprijed određenih dodataka. Ako podesite minimalan broj dodataka na 0, pojavit će se dijalog prozor s dodatcima, ali moći ćete preskočiti dodatke i nećete morati odabrati niti jedan dodatak. Zahvaljujući ovom konobar mora također povećati dobit restorana naručivanjem dodatnih dodataka osnovnom proizvodu.

Maksimalan broj dodataka (4): ovdje možete podesiti maksimalan broj dodataka koji se mogu priložiti naručenom proizvodu. Ako ovo polje ostavite prazno, konobar će moći dodati neograničen broj dodataka (ipak, tehničko ograničenje je 100 dodataka).

Dostupno za (5): ovdje odabirete za koje je kategorije moguće naručiti dodatke. Moguće je odabrati više kategorija proizvoda za određenu kategoriju dodataka. Možete birati i hoće li se ti dodatci moći naručiti za sve kategorije ili samo za neke.

Prilozi (6): ovdje možete izabrati ili dodati priloge koji će pripadati ovoj kategoriji. Nakon što kliknete na Novi prilog, imate 2 mogućnosti:

  1. Potražite među proizvodima s jelovnika što će se koristiti kao prilozi. Ovaj proizvod može imati i recept koji se može od njega napraviti, kad se odabere prilog, nakon čega će taj proizvod biti oduzet od stanja u skladištu. Možete također stvoriti kategoriju na jelovniku, na primjer „Dodatci“, gdje ćete imati proizvode s receptima koji se mogu dodati proizvodima (npr. slanina, cheddar, jaja, itd.)

  2. Stvorite prilog koji neće biti povezan s niti jednim proizvodom u vašem jelovniku. Preporučamo ovu opciju ako ne želite da prilog bude povezan s vašim skladištima i ne trebate oduzimati proizvod sa stanja na skladištu. Stoga je prikladno koristiti ovu opciju više za napomene, kao što je ranije spomenuta priprema mesa.

Kliknite „Spremi“ (7) da biste spremili cijelu kategoriju priloga.

 

Naručivanje priloga u Storyous POS prodajnoj aplikaciji

Nakon podešavanja priloga u web administraciji, nužno je odjaviti se u ponovno se prijaviti da bi promjena bila vidljiva u aplikaciji.

Naručivanje ovisi o postavljanju minimalnog broja priloga:

  1. Ako ova kategorija priloga ima minimalan broj dodataka (bez obzira na to je li to broj ili nula), nakon klika na proizvod pojavit će se okvir za dijalog, u kojem možete dodati ili ukloniti priloge.

  2. Ako kategorija priloga nema podešen minimalni broj priloga, morate kliknuti i držati naručeni proizvod, te će se tada pojaviti okvir za dijalog u kojem možete dodati ili ukloniti priloge.

U okviru za dijalog možete koristiti tipke +/- da biste dodali ili uklonili priloge. Dodavanje priloga uvećava cijenu obroka za cijenu priloga, ili možete ukloniti neki sirovi sastojak s proizvoda (npr. ako mušterija želi pizzu bez maslina). Ipak, kad se neki sastojak ukloni, cijena gotovog jela se ne umanjuje.

Ako je minimalni broj priloga određen, konobar mora uvijek odabrati barem jedan prilog. U protivnom neće moći potvrditi narudžbu (npr. kod pečenih odrezaka).

Ako je određen maksimalan broj priloga, konobar može kliknuti maksimalan broj priloga. Ako konobar odabere veći broj priloga, neće moći potvrditi narudžbu.

Ako konobar ne odabere priloge prema ovim navedenim pravilima, neće biti moguće kliknuti na tipku „Potvrdi“.

Nakon što se potvrdi narudžba proizvoda s prilogom, to će biti prikazano kao klasični naručeni proizvod, a svi dodatci će biti navedeni ispod.

 

ss112.png

 

Nakon potvrde narudžbe nije moguće promijeniti dodatke, nego treba otkazati cijelu narudžbu i ponovno je napraviti prema zahtjevu.

Naručivanje više proizvoda s dodatcima

U slučaju naručivanja veće količine proizvoda, nužno je odabrati samo količinu osnovnog proizvoda, a ne dodati broj priloga, nego ostaviti samo jedan. Ako osoblje poveća količinu glavnog proizvoda, količina priloga i cijena rastu. (vidi primjer)

Primjer: 1 proizvod + 1 prilog

Naručit ću 1x glavno jelo i jedan prilog. Naručujem 1x teleći odrezak, a u broju priloga biram 1x povrće sa žara. Cijena odgovara jednom glavnom jelu i jednom prilogu.

Primjer: 2 proizvoda + priloga

Naručit ću 2 glavna jela i dva priloga. Naručujem 2x teleći odrezak, a u broju priloga biram 1x povrće sa žara, budući da je po jedan za svako glavno jelo. Cijena odgovara iznosu za 2 glavna jela i 2 priloga.

 

ss113.png

 

ss114_.png