Follow

NAČIN PLAĆANJA

U ovoj kartici možete postaviti načine plaćanja koji se koriste u Storyous POS aplikaciji.

 

 

Ovdje možete vidjeti popis svih mogućih načina plaćanja i opcija njihova aktiviranja ili deaktiviranja (1). Neaktivni načini plaćanja nisu prikazani u aplikaciji, a nije niti moguće promijeniti način plaćanja za već zatvoren račun.

Plaćanje gotovinom ne može se deaktivirati. Svi drugi načini plaćanja mogu se deaktivirati. Možete također stvoriti nove načine plaćanja (2). (Npr: Dostavne službe i slično)

U popisu možete također posložiti vrste plaćanja na način  na koji želite, i one će upravo tako biti prikazane u aplikaciji nakon što kliknete „Ostalo“ u dijalogu Dovršetak plaćanja. Da biste ih pomaknuli, pritisnite klizač (3) na desnoj strani i pomaknite način plaćanja mišem.

Možete eksportirati sve vrte plaćanja u svojoj aplikaciji u .csv (4) datoteku.

 

ss138.png