Składanie zamówienia

Składanie zamówienia


W mobilnym kelnerze Storyous podczas składania zamówienia zawsze wyświetlają się trzy następujące okna:

  • Po zalogowaniu się do aplikacji wyświetla się strona główna, na której widać listę stolików i rachunki (1).
  • Po utworzeniu rachunku lub otwarciu istniejącego rachunku wchodzi się w zakładkę sprzedaży (2).
  • W ostatnim punkcie wchodzi się w zakładkę płatności (3).

I_Zamo_wienia_i_Anulowanie_-1.png

 

 

Praca z rachunkami

Z rachunkami możesz przeprowadzać następujące operacje:

  • utworzenie nowego rachunku - nowy rachunek tworzy się poprzez kliknięcie na jeden ze stolików lub przyciśnięcie na "Nowy rachunek", dzięki czemu zostaje się skierowanym automatycznie do składania zamówień - szybka sprzedaż.

I_Zamo_wienia_i_Anulowanie_-2.png

  • zmiana nazwy rachunku - poprzez kliknięcie na na ikonę rachunku wyświetli się okno ("Ustawienie rachunku"). Tam należy kliknąć na ustawienie rachunku ("ołówek") i ustawić nową nazwę, następnie potwierdzić zmiany. Stoliki z własną nazwą mogą pełnić funkcję długoterminowych rachunków np. Pyszne PL
  • przeniesienie rachunku na inny stolik - postępowanie jest bardzo podobne jak poprzednio. Trzeba kliknąć na ikonę "Ustawienie rachunku". Tam przejść do "Przenieś pozycje" i wybierać pozycje, które chce się przesunąć na nowy lub istniejący rachunek.
  • usunięcie rachunku - działanie jest identyczne.  Należy kliknąć na ikonę ustawienie rachunku i wybierać opcję "Usuń rachunek".

 I_Zamo_wienia_i_Anulowanie_-3.png


Zakładka stoliki

Zakładka stoliki umożliwia łatwiejszą orientację w lokalu, który można podzielić np. według pomieszczeń. 

Po kliknięciu na przycisk  (1) wyświetlają się sekcje stolików. Wybierz sekcje, które mają wyświetlać się w tablecie. Ponownym kliknięciem wybrana sekcja odznaczy się.

I_Zamo_wienia_i_Anulowanie_-4.png

 


Zamówienie

Aby dodać zamówienie najpierw należy otworzyć rachunek. Po otwarciu rachunku można przeprowadzić zamówienie i dodawać pozycje, które wcześniej  zostały dodane w administracji internetowej.

Aby dodać pozycję z menu do zamówienia trzeba wybrać kategorię, ewentualnie podkategorię, w której znajduje się dana pozycja, następnie kliknąć na wybraną pozycję (1), która po wybraniu wyświetli się w prawym oknie(2).
Aby potwierdzić zamówienie należy kliknąć na "OK"  w lewym dolnym rogu.

Dopóki zamówienie nie zostanie złożone, poszczególne pozycje można usunąć z rachunku przez kliknięcie na pozycję. Jeśli chcesz usunąć cały rachunek, to wystarczy kliknąć w prawy górny róg przy nazwie rachunku.

 

I_Zamo_wienia_i_Anulowanie_-5.png

 

 

Podczas sprzedaży pozycji, która ma inną jednostkę niż sztuka, po kliknięciu na pozycje wyświetla się kalkulator, gdzie można wpisać ilość (np. ilość gramów lub kilogramów). 

Podczas składania zamówienia można dodać uwagę i notatkę oraz zmienić ilość. Wystarczy kliknąć na wybraną pozycję i ją dłużej przytrzymać. Ilość można zmienić przez +/- lub przez wybranie odpowiedniej liczby na kalkulatorze. Do uwagi można wpisać np. steak - medium rare itd.
Uwagę  można dodać tylko przed wykonaniem zamówienia.

I_Zamo_wienia_i_Anulowanie_-6.png

 

 

 

Pozycje na rachunku wyświetlane są w 3 sekcjach:

  • Nowe zamówienia (1) - nowe zamówione pozycje
  • Przyjęte zamówienie (2) - zamówienia, które zostały już potwierdzone
  • Zapłacone (3) - pozycje, które zostały już zapłacone

I_Zamo_wienia_i_Anulowanie_-9.png

 

Samouczek video: