Obserwuj

PODSTAWY PRACY Z RAPORTAMI I STATYSTYKAMI

W zakładce Raporty możesz zobaczyć różne wykresy i statystyki. W tym artykule podsumowujemy podstawowe informacje, które są takie same dla kontroli wykresu we wszystkich rodzajach raportów. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych rodzajów można znaleźć w poświęconych im artykułach.

Wybór lokalu

Jeśli pracujesz w administracji z wieloma lokalami, w lewym górnym rogu możesz wybrać konkretny lokal, z którego chcesz wyświetlić dane (1).

mceclip0.png

Wybierz okres wyświetlania raportów
W panelu administracyjnym można wybrać okres, w którym będą wyświetlać się pojedyncze raporty.

data.png

Okres wybierzesz przez dwa kliknięcia. Pierwszym kliknięciem wybierzesz "data od", drugim kliknięciem "data do". Wybrany okres czasu zaznaczony będzie czerwonym kolorem.  
Jeśli chcesz wyświetlić dane tylko jednego dnia trzeba postępować tak samo - pierwsze kliknięcie w "data od" i drugie kliknięcie na te samą datę wybiera "data do".

wybranie_daty.png

Ustawienie przedziału czasu

okres_czasu.png

Jeśli wybrałeś okres np. od 1 listopada do 23 listopada i równocześnie wybrałeś wyświetlanie według dnia, to na osi czasowej będzie 23 punktów. Jeśli naciśniesz na wyświetlanie według godziny, to na osi będzie 552 punktów - dla każdej godziny jeden punkt.
Bardziej dokładna jest opcja "Pora dnia" - wyświetla utarg np. od 1 listopada do 23 listopada według tego jak przebiegał w ciągu dnia (24 godziny).

Wykresy
Na wykresie można zobaczyć wizualizację wybranych danych. W tym przypadku widać utarg od 12 września do 12 października według poszczególnych dni. Każdy punkt wyświetla określoną wartość, która mu odpowiada.

utarg.png

Na wykresie można również wyświetlić tylko wybrane informacje i porównania, np.: sprzedaż dwóch lub więcej pozycji. Następnie można wybrać raport według sposobu płatności (gotówka, karta).

Podsumowania
Tuż pod wykresem wyświetlane są zgromadzone dane (1), które podają sumę wartości w danym okresie.
Jednocześnie w przypadku wybrania kilku pozycji ich wartość zostanie zsumowana.

produkty__1_.png

Export raportu
Aby eksportować dane należy kliknąć na "Eksportuj tabelę" i "Eksportuj wykres". Podczas eksportowania wykresu zostaną one wyeksportowane do pliku, z którym można dalej pracować. Dane, które chcesz wyeksportować należy wybrać z lewej strony.

eksport.png

Eksport tabelki i Eksport wykresu przechowuje dane w formacie XLS.