Obserwuj

RAPORTY - PODSTAWOWA OBSŁUGA, WYBÓR PRZEDZIAŁÓW, EKSPORT PLIKU

Listę wszystkich raportów statystycznych znajdziesz w zakładce "Raporty".
Artykuł opisuje podstawy kontroli, które są jednakowe dla wszystkich typów raportów.

Wybierz okres wyświetlania raportów
W internetowej aplikacji można wybrać okres, w którym będą wyświetlać się pojedyncze raporty.

data.png

Okres wybierzesz przez dwa kliknięcia. Pierwszym kliknięciem wybierzesz "data od", drugim kliknięciem "data do". Wybrany okres czasu zaznaczony będzie czerwonym kolorem.  
Jeśli chcesz wyświetlić dane tylko jednego dnia trzeba postępować tak samo - pierwsze kliknięcie w "data od" i drugie kliknięcie na te samą datę wybiera "data do".

wybranie_daty.png

Ustawienie przedziału czasu

okres_czasu.png

Jeśli wybrałeś okres np. od 1 listopada do 23 listopada i równocześnie wybrałeś wyświetlanie według dnia, to na osi czasowej będzie 24 punktów. Jeśli naciśniesz na wyświetlanie według godziny, to na osi będzie 576 punktów - dla każdej godziny jeden punkt.
Bardziej dokładna jest opcja "Pora dnia" - wyświetla utarg np. od 1 listopada do 23 listopada według tego jak przebiegał w ciągu dnia (24 godzin).

Wykresy
Na wykresie można zobaczyć wizualizację wybranych danych. W tym przypadku widać utarg od 28 czerwca do 28 lipca według poszczególnych dni. Każdy punkt wyświetla określoną wartość, która mu odpowiada.

utarg.png

Na wykresie można również wyświetlić tylko wybrane informacje i porównania, np.: sprzedaż dwóch lub więcej pozycji. Następnie wybrać można raport według sposobu płatności (gotówka, karta). Aby uzyskać więcej informacji zobacz artykuł "RAPORTY I STATYSTYKI".

Podsumowania
Tuż pod wykresem wyświetlane są zgromadzone dane (1), które podają sumę wartości w danym okresie.
Jednocześnie w przypadku wybrania kilku pozycji ich wartość zostanie zsumowana.

produkty__1_.png

Export raportu
Aby eksportować dane należy kliknąć na "Eksportuj tabelę" i "Eksportuj wykres". Podczas eksportowania wykresu zostaną wyeksportowane do pliku wartości, z którymi można dalej pracować. Dane, które chcesz wyeksportować należy wybrać z lewej strony.

eksport.png

Eksport tabelki i Eksport wykresu przechowuje dane w formacie XLS.