Obserwuj

PRODUKTY

W sekcji "Produkty" w zakładce produkty, można obserwować produkty według ich sprzedaży. Graficzne porównanie poszczególnych produktów uzyskasz przez zaznaczenie okienka po lewej stronie przy wybranym produkcie - zaznaczone produkty wyświetlą się na wykresie (1).
Pod wykresem znajduje się informacja o ilości sprzedanych pozycji z menu w wybranym przedziale czasu. W tym samym wierszu można również sprawdzić utarg brutto ze sprzedanych pozycji, uśrednioną marżę oraz poniesione koszty (jeśli prowadzimy magazyn).

pozycje.png

Wskazówka: Produkty można wyświetlić według ilości sprzedanych pozycji, utargu brutto, marży i kosztów. Musisz tylko kliknąć na wybraną kolumnę. W ten sposób można np. sprawdzić który produkt sprzedaje się w największej ilości w naszym lokalu, a który przynosi największy zysk.

Uwaga: Z kosztem związane są także straty w inwentaryzacji, które są równomiernie rozliczane ze wszystkimi pozycjami w danej karcie magazynowej. Dlatego marża jest wyświetlana w rzeczywistych ilościach, a nie tylko w według utargu. Straty mogą więc lekko obniżyć marżę.