Obserwuj

Produkty i kategorie produktów

Produkty - przegląd

W podzaładce "Produkty" można obserować produkty według ich sprzedaży. Graficzne porównanie poszczególnych produktów uzyskasz przez zaznaczenie ptaszkiem okienka po lewej stronie przy wybranym produkcie - zaznaczone produkty wyświetlą się na wykresie (1).

Pod wykresem znajduje się informacja o ilości sprzedanych pozycji z menu w wybranym okresie czasu. W tym samym wierszu można również sprawdzić utarg brutto ze sprzedanych pozycji, uśrednioną marżę oraz poniesione koszty (jeśli prowadzimy magazyn).

Wskazówka: Produkty można wyświetlić według ilości sprzedanych pozycji,utargu brutto, marży i kosztów. Musisz tylko kliknąć na wybraną kolumnę. W ten sposób można np. sprawdzić który produkt sprzedaje się w największej ilości w naszym lokalu, a który przynosi największy zysk.

pozycje.png

Uwaga: Z kosztem związane są także straty w inwentaryzacji, które są równomiernie rozliczane ze wszystkimi pozycjami w danej karcie magazynowej. Dlatego marża jest wyświetlana w rzeczywistych ilościach, a nie tylko w według utargu. Straty mogą więc lekko obniżyć marżę.

 

 

Kategorie produktów -  przegląd

W przeglądzie "Kategorie produktów" znajdują się informacje podobne do tych co w przeglądzie produktów. Różnica jest taka, że w statystykach kategorii produktów, wykresu pokazują wartości poszczególnych kategorii, które są sumą wszystkich pozycji menu, dodanych do danej kategorii.

kategorie_produkt_w.png