Obserwuj

PERSONEL

W przeglądzie "Personel" można obserwować sprzedaż poszczególnych kelnerów. Graficzne porównanie utargu wybranych kelnerów możesz zobaczyć po zaznaczeniu ptaszkiem okienka po lewej stronie (1).
Przy każdym kelnerze jest widoczny jego cały utarg, średni utarg na osobę/paragon  oraz liczba obsłużonych osób/ wystawionych paragonów (jeśli zawsze jest wybierana liczba gości 1 przy wystawieniu paragonu). (2)
Następny punkt, który widać w wykresie to ilość usuniętych pozycji z rachunków(3).