Obserwuj

PERSONEL, PERSONEL I KUCHNIA, STOLIKI W LOKALU

Personel
W przeglądzie "Personel" można obserwować sprzedaż poszczególnych kelnerów. Graficzne porównanie utargu wybranych kelnerów możesz zobaczyć po zaznaczeniu ptaszkiem okienka po lewej stronie (1).
Przy każdym kelnerze jest widoczny jego cały utarg, średni utarg na osobę/paragon  oraz liczba obsłużonych osób/ wystawionych paragonów(jeśli zawsze jest wybierana liczba gości 1 przy wystawieniu paragonu). (2)
Następny punkt, który widać w wykresie to ilość usuniętych pozycji z rachunków(3). 

Personel i kuchnia
W zakładce "Personel i kuchnia"  możesz obserwować aktywność poszczególnych kelnerów oraz równocześnie stwierdzić ile zamówień i na jaką sumę kelner wykonał bez drukowania bonu (1) i z drukowaniem do kuchni lub na bar (2)  - w tej zakładce pokazują się wszystkie boniarki które mamy w swoim lokalu.

personel_i_kuchnia.png

 

Stoliki w lokalu
W przeglądach "Stoliki w lokalu" widzisz jaki utarg generują poszczególne stoliki w lokalu. Jest to statystyka przydatna do sprawdzenia "popularności" danych stolików. Można tego użyć np do analizy jaki obrót generuje nam ogródek i czy jest to opłacalne.

stoliki_w_lokalu.png