Obserwuj

Ustawienia firmy i Rachunku, Profil Użytkownika

Zakładka "Ustawienia"

Zanim rozpoczniesz sprzedaż trzeba ustawić dane firmy i dane kontaktowe: nazwa przedsiębiorstwa, adres siedziby, miejscowość, kod pocztowy, REGON i NIP firmy.

Jeśli jesteś płatnikiem VAT to zaznacz "Przedsiębiorca jest płatnikiem VAT".

Uzupełnione dane są wpisywane do wewnętrznego systemu kontroli Storyous.

ucet_obchodnika.PNG

Wszystkie informacje oprócz danych kontaktowych zapisane zostaną na paragonie. 

 

Ustawienia rachunku

W zakładce "Lokale" w podzakładce "Ustawienia rachunku" można ustawić zakończenie raportowania według godzin otwarcia waszego lokalu. Następnie według tego ustawienia wyświetlany będzie przepływ gotówki i paragony. Dodatkowo w najwyższym pakiecie abonamentowym istnieje możliwość włączenia drukowania numerków z zamówieniami. Funkcja numeracji zamówień Storyous nie wymaga zakupu dodatkowych urządzeń, ponieważ numerki drukują się na bonach (dla obsługi) i na rachunkach (dla klienta).

 

  1. Drukarka fiskalna jest jednocześnie drukarką bonową

Bon dla obsługi                                      Wydruk numerka + rachunek dla klienta                                               

Obraz w treści 1                   Obraz w treści 2

 

2. Drukarka fiskalna + drukarka kuchenna (NPOS)

 

  Bon dla obsługi                                Wydruk numerka + rachunek dla klienta                           

Obraz w treści 3                   Obraz w treści 4

 

 
Samouczek Wideo Ustawianie Rachunku

Mój profil

Każdy użytkownik może ustawić swoje konto w załadce "Mój profil". Oprócz zdjęcia profilowego można ustawić: 

  • login (nazwa użytkownika) - według którego się logujesz (1)
  • e-mail - na który wysyłane będzie zapomnianie hasło
  • hasło - które musi posiadać siedem znaków z tego jeden musi być litera (3)
  • kod PIN - umożliwia szybkie logowanie użytkowników w aplikacji mobilnej Storyous (4).

login.png

has_o_i_pin.png