Obserwuj

Ustawienia rachunku

W Ustawieniach rachunku możesz zmienić stopkę lub nagłówek swoich rachunków, zezwolić na przyjmowanie płatności w obcych walutach oraz ustawić podstawowe instrukcje wydruku na kuchnię.

Pierwszą funkcjonalnością tej strony są Predefiniowane notatki (1) - dzięki nim nie musisz wklepywać często powtarzające się notatki za każdym razem przy zamawianiu produktów, wystarczy notatkę wybrać ze z góry przygotowanej listy. Notatkę predefiniowaną wpiszesz do systemu klikając na możliwość Ustawić notatkę. Bardziej szczegółowy opis tej funkcji znajdziesz na tej stronie.

1.png

 

Dalszą możliwością są ustawienia rachunku (2) - tutaj możesz zmienić, co się powinno drukować w jego nagłówku i stopce - informacji dla klienta. Pamiętaj, żeby zmianę zapisać i potem się wylogować i ponownie zalogować na POSie, żeby się zmiany przejawiły na wystawianych rachunkach.

2.png

 

Zakończenie raportowania (3) - tutaj ustawiasz godzinę, która ma w systemie (w sekcji Raporty) funkcjonować jak "północ", rozdzielając sprzedaż do oddzielnych dni wg. ustawionej godziny. Z tej funkcji korzystają przede wszystkim bary i lokale działające w nocy, w których ta możliwość ułatwia raportowanie danych ze systemu - jeżeli kończą działalność o 4:00, ustawiają sobie w systemie zakończenie dnia na godz. 4:00 i wszystkie rachunki do tej godziny zaliczają się jeszcze do poprzedniego dnia kalendarzowego. Ta funkcja jednak ma wpływ tylko na dane w zakładce Raporty, dane z zakładki Rachunki są zawsze rozdzielane kalendarzowo.

3.png

 

Następna funkcja umożliwia zezwolenie płatności w obcych walutach (4). Przy jej włączeniu pojawi się tabelka różnych walut i możliwości wpisania kursów tych walut, z jakimi ma system liczyć. W momencie płatności potem pojawia się opcja płacenia inną walutą. Klikając na zakończenie Gotówką, wyskoczy kalkulator, w którym trzeba wpisać sumę przyjmowaną od klienta, gdzie system sam zaraz podpowie resztę do zwrotu w złotówkach. 

4.png