Obserwuj

Magazyn-instrukcja

Budując magazyn musimy pamiętać o dobrym rozplanowaniu, ułatwi to sprawne robienie inwentaryzacji oraz kontrolowanie stanu w czasie rzeczywistym. Dobrze zaprojektowany magazyn ułatwi tworzenie przejrzystych i jasnych receptur do produktów z menu. 

 

Pierwszym krokiem w magazynie jest stworzenie odpowiednich kategorii produktów. Dodając produkty do magazynu warto przyporządkować każdy z nich do odpowiedniej kategorii. Ułatwia to segregowanie produktów oraz robienie inwentaryzacji. 

 

Tworzenie nowej "Kategorii produktów"

Otwieramy zakładkę "Magazyn", następnie przechodzimy do "Kategoria produktów". Otworzy nam się okno w którym możemy utworzyć nazwę nowej kategorii, na przykład "Warzywa", następnie kliknąć przycisk "Dodaj". 

 kategorie.png

Dodawanie produktów w magazynie

W zakładce "Magazyn" przechodzimy do "Magazyn-surowce", tutaj możemy dodać nowy produkt oraz wyświetlają nam się wszystkie produkty znajdujące się w naszym magazynie, które możemy łatwo wyszukać wpisując nazwę. Aby dodać nowy produkt do naszego magazynu klikamy w górnym, prawym rogu "+Nowy produkt".

 

Otwory nam się strona dodawania produktu, na której ustalamy wszystkie szczegóły.

  1. Ustalamy nazwę nowego produktu.
  2. Kod EAN to inaczej kod kreskowy produktu. Wpisywanie go nie jest konieczne.
  3. Wybieramy kategorię produktu spośród wcześniej stworzonych.
  4. Ustalamy stawkę VAT określoną dla danego produktu.
  5. Bardzo ważne jest ustalenie odpowiedniej jednostki, nie będzie można jej później zmienić. 
  6. Wybór opcji "Umożliwić konwersję" otworzy nam panel "Konwersja karty magazynowej", możemy tutaj wskazać zamienne jednostki używane później przy tworzeniu receptur. Na przykład, dla produktu "Wódka 0,7" ustawiamy jednostkę jako sztuka, w konwersji ustalamy że sztuka "Wódki 0,7" odpowiada 700 ml pojemności.
  7. Możemy wpisać cenę VAT lub bez VAT,  nie jest to konieczne. Przy kolejnych dostawach system będzie uśredniał cenę ze produkt na podstawie danych z faktury. 
  8. Opcja "Połącz z produktem z menu" służy do bezpośredniego połączenia pozycji magazynowej z pozycją w menu. Na przykład Cola 0,2 w menu połączona z Colą 0,2 w magazynie. Przy każdej sprzedanej Coli zejdzie nam produkt z magazynu.

nowy_produkt.png