Obserwuj

Dostawy, przepływy między magazynami, straty

Dostawy

Jeśli mamy wprowadzone już do systemu produkty magazynowe, możemy wreszcie "zapełnić" nasz magazyn.  Posłuży do tego w zakładce "MAGAZYN" opcja "Dostawy" w menu po lewej stronie.

 1. W zakładce dostawy możemy kontrolować wszystkie dostawy produktów do naszego magazynu.
 2. Nową dostawę dodajemy przy pomocy przycisku "+Nowa dostawa" w prawym, górnym rogu, po wybraniu naszego docelowego magazynu pojawi się okno dodawania dostawy.
 3. Dostawy możemy sortować na podstawie Daty, Dostawcy, Numeru dokumentu lub Notatki.

dostawy.png

 

Dostawę dodajemy w kilku prostych krokach. 

 1. Ustawiamy "Datę", do wyboru mamy "Aktualny czas" lub "Wcześniejszą datę" w przypadku dodawania stanu początkowego magazynu lub zaległych faktur.
 2. "Dostawca" to osoba lub firma dostarczająca produkty, na przykład "Fresh warzywa".
 3. "Nr dokumentu" to na przykład numer faktury z której pochodzą produkty, łatwo później porównać z papierową wersją faktury lub znaleźć w systemie.
 4. Notatka 
 5. Wpisując nazwę produktu który jest zapisany w naszym "Magazynie" okno dialogowe rozwinie się, jak na obrazku poniżej. Należy wybrać produkt z tego okna.
 6. Tutaj wprowadzamy ilość towaru.
 7. Wprowadzamy cenę, później będzie się ona uśredniała Tworząc nam podstawy do wyliczenia marży za odpowiednie produkty. 
 8. Na koniec mamy zsumowaną kwotę z dostawy w złotówkach. Jeśli wszystko się zgadza, możemy w dolnym lewym rogu okna wybrać "Stwórz".

dodawanie_dostawy.png

 

Przepływy między magazynami

Jest to funkcja dedykowana dla klientów prowadzących wiele magazynów. Na przykład w kilku lokalizacjach. 

 1. W lewym menu wybieramy "Przepływ między magazynami".
 2. Klikając w "+Nowe przeniesienie" wybieramy magazyn, z którego towar chcemy przenieść oraz w następnym kroku magazyn docelowy. Przenosi nas następnie do kolejnego okna (przejdź niżej).
 3. Na liście transferów magazynowych możemy wyszukać przeniesienie podając Datę, Notatkę lub użytkownika , który wykonywał przeniesienie.

przep_yw_mi_dzy_magazynami.png

Po przeniesieniu nad do okienka "Nowe przeniesienie" możemy wybrać produkty do transferu.

 1. Możemy sporządzić "Notatkę"
 2. Po wpisaniu nazwy "Produktu" rozwinie się okno dialogowe, z którego należy wybrać produkt z magazynu.
 3. Ustalamy ilość towaru jaką chcemy przenieść.
 4. Cena

Po zaznaczeniu odpowiednich produktów, które chcemy przenieść, klikamy w lewym dolnym rogu "Stwórz" aby dodać przeniesienie.

nowe_przeniesienie.png

 

Straty

Przedostatnim punktem w Menu naszego "Magazynu" są "Straty". Dodawanie strat jest analogiczne do robienia "Nowej dostawy". 

 1. W menu wybieramy "Straty".
 2. Aby dodać nową stratę, klikamy w prawym, górnym rogu "+Nowa strata", wybieramy magazyn, w którym chcemy dodać stratę, następnie zostajemy przeniesieni do następnego okna (patrz niżej).
 3. Straty możemy segregować i sortować pod względem daty, notatki lub użytkownika.

strata.png

 

W panelu "Nowa strata" uzupełniamy podane okienka:

 1. "Aktualny czas" lub "Data wcześniejsza" jeśli chcemy dodać zaległą stratę.
 2. Notatka do straty.
 3. Wpisując nazwę produktu wybieramy właściwy rozwijającego się okna dialogowego. 
 4. Następnie wpisujemy ilość produktu "spisanego na straty". Możemy dodać kilka produktów jednocześnie. Po kliknięciu "Stwórz" strata zostanie dodana.

nowa_strata.png