Anulowanie paragonów

Anulowanie pozycji i rachunków

Jeśli zamówienie zostało potwierdzone, wtedy poszczególne pozycje lub całość  można usunąć. Aby usunąć pozycję należy dłużej ją przytrzymać i następnie kliknąć na +/- . Usunięcia można również dokonać poprzez kliknięcie na numer w środku i ustawienie ilości na kalkulatorze.

I_Zamo_wienia_i_Anulowanie_-6.png

Aby usunąć cały rachunek, należy kliknąć na nagłówek rachunku (1) i wybrać "Anuluj rachunek" (2).

UWAGA: nie wyświetlą się żadne potwierdzenia, rachunek od razu zostanie usunięty.

I_Zamo_wienia_i_Anulowanie_-13.png

Anulować pozycje i rachunki może każdy użytkownik, także kelner (jedynie podstawowy kelner nie może tego robić). Dlatego wszystko usunięcia i anulowania są odnotowywane w systemie, w zakładce "Lokale" podzakładce "Kontrola anulowań i zniżek" w administracji internetowej.


ANULOWANIE PARAGONÓW w przeglądzie 

Rachunek który został już potwierdzony można również anulować wchodząc w Listę paragonów w Menu Wystarczy tam wybrać rachunek i kliknąć "Anuluj rachunek". Anulowany rachunek odnotuje się w administracji internetowej.

II_Sposo_b_p_atnos_ci_i_zniz_ka_-_8__1_.png