Obserwuj

Czytnik kodów kreskowych

Dzięki integracji Storyous z czytnikiem kodów kreskowych możliwa jest sprzedaż towarów po wcześniejszym zeskanowaniu. Funkcja szczególnie przydatna będzie w winiarniach, księgarnio- kawiarniach oraz klubokawiarniach.

Aby korzystać z czytnika musisz najpierw powiązać go z odpowiednim tabletem poprzez Bluetooth.

1. Łączenie czytnika z tabletem

Naciśnij przycisk czytnika- sygnał dźwiękowy sygnalizuje, że urządzenie jest włączone.

Następnie zeskanuj kod 1.

Parovac__kod_1.PNG

ctecka.jpg

Migające niebieskie światło wskazuje, że czytnik jest gotowy do sparowania.

Na tablecie wejdź w Ustawienia a następnie w Bluetooth. Znajdź dostępne urządzenie o nazwie „BlueTooth” i zeskanuj kod 2.

parovaci_kod_2.PNG

Czytnik sygnałem dźwiękowym informuje, że jest podłączony do tabletu.

Jeżeli chcesz połączyć czytnik z innym tabletem- odepnij czytnik z obecnego i sparuj ponownie z nowym urządzeniem.

2. Proces skanowania - 2 tryby

Tryb 1- Czytnik skanuje kody kreskowe po wciśnięciu przycisku- zdefiniowane jako domyślne.

Tryb 2- Tryb ciągłego skanowania- Aby ustawić ten tryb musisz dokonać konfiguracji skanując poniższy kod.

continuous_scanning.PNG

3. Przywracanie ustawień fabrycznych 

Aby zresetować czytnik zeskanuj trzy kody. Nastąpi przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych. Pamiętaj, że czytnik nadal pozostaje sparowany z tabletem.

factory_reset.PNG

4. Wyłączanie skanera oraz ładowanie

Aby wyłączyć skaner przytrzymaj przycisk skanera przez 10 sekund.

Podczas ładowania czytnika miga czerwona dioda a po pełnym naładowaniu gaśnie.

5. Tryb uśpienia

Standardowym czasem po którym czytnik przechodzi w „tryb uśpienia” to 2 minut 30 sekund.

Jeżeli chcesz zmienić ten czas na 10 minut- zeskanuj następujące kody:

  • zmiana ustawień:

Sleep_time_setting.PNG

  • poniższy kod wywołuje zmianę czasu po którym czytnik przechodzi w tryb uśpienia po 10 minutach.

sleep_10_minut.PNG

Naciśnięcie przycisku skanera włącza skanowanie.

6. Podłączenie do komputera

Aby podłączyć czytnik do komputera przez Bluetooth postępuj zgodnie z punktem 1 i zeskanuj dwa kody.

W Panelu Administracyjnym wybierz zakładkę Lokale -> Produkty. Poprzez szybką edycję lub edycję szczegółową ewentualnie przy tworzeniu całkiem nowego produktu dodaj kod EAN. Możesz go wpisać manualnie lub wprowadzić za pomocą skanera.