Obserwuj

WYSTAWIANIE FAKTURY

WYSTAWIANIE FAKTURY W APLIKACJI POS

Fakturę można wystawić tylko na głównym tablecie - ta opcja nie pojawi się na mobilnych kelnerach.

Istnieją dwa rodzaje faktury - faktura oraz usługa gastronomiczna, różnica między nimi polega na tym, że na fakturze wydrukowane zostają wszystkie nazwy produktów, które zakupił klient, natomiast gdy wybierzemy usługę gastronomiczną na dokumencie zamiast nazw produktów wydrukwane zostanie podsumowanie całego zamówienia pod zbiorczą nazwą usługa gastrnonomiczna z rozbiciem na poszczególne stawki VAT.

Fakturę można wystawić na dwa sposoby. Jednym z nich jest wystawienie faktury do paragonu z NIPem. W tym celu chcąc zamknąć rachunek w oknie Dokończ płatność klikamy na domyślnie ustawioną opcję Paragon fiskalny. Rozwinie się wtedy małe okno dialogowe, w którym wybieramy opcję Paragon z NIP (1).

paragon_y_nip__1_.png
Po wprowadzeniu numeru NIP i zatwierdzeniu go wybieramy sposób płatności - w tym momencie wydrukowany zostanie paragon. Następnie przechodzimy do listy paragonów (2) w menu bocznym (trzy poziome kreski w lewym górnym rogu).

lista_paragon_w_2.png

Z listy wybieramy odpowiedni paragon po czym klikamy na Drukować fakturę lub Usługa gastronomiczna  (3) w zależności od tego, który typ faktury potrzebujemy.

lista_3.png

Otworzy się okno do wypełnienia danych - możemy wyszukać firmę po numerze NIP (z bazy KRS) lub samodzielnie uzupełnić dane. Faktura zostanie wydrukowana po zatwierdzeniu danych.

formularz_faktura.PNG

Drugim sposobem jest wystawienie faktury zamiast paragonu. Podobnie jak przy pierwszej opcji, zamykając rachunek klikamy na Paragon fiskalny, wybieramy jednak opcję Faktura lub Usługa gastronomiczna (4). Otworzy się okno do wypełnienia danych do faktury. Zatwierdzamy dane i po wybraniu metody płatności faktura zostaje wydrukowana.

4.png

Dodatkowe informacje

Jeśli klienta, dla którego wystawiasz fakturę nie ma w bazie KRS możesz samodzielnie uzupełnić jego dane. Dane klienta zostaną zapisane w systemie w sekcji LOKALE Katalog firm i w przyszłości będziesz mógł wyszukać klienta wpisując nawę jego firmy.

Jeśli chcesz, aby na fakturze opłacanej przelewem pojawił się Twój numer konta, uzupełnij go w sekcji Ustawienia firmy.

WYSZUKIWANIE FAKTURY W ADMINISTRACJI INTERNETOWEJ

Wystawione z poziomu aplikacji faktury można następnie odszukać i pobrać w administracji internetowej.
Faktury wystawione do paragonu z NIP wyszukasz wchodząc do sekcji RACHUNKI, zakładki Rachunki i wybierzesz w kolumnie Faktury do paragonu opcję Tak (5).

5.png

Faktury wystawione bez uprzedniego wydruku rachunku z NIP odnajdziesz wybierając opcję Faktura i/lub Usługa gastronomiczna w kolumnie Typ (6).

6.png