Obserwuj

AWARIA SIECI INTERNETOWEJ

W przypadku nieprzewidywalnej sytuacji, np. awarii systemu, awarii urządzenia, awarii internetu lub innych powikłań ograniczających pracę w restauracji, co wtedy? Poniżej znajdziesz kilka porad dotyczących sposobu postępowania.

 

Jeden tablet w lokalu:

 

Tryb offline- wylogowanie.

 

W przypadku jeżeli posiadasz wersję straszą niż 4.05 pamiętaj, że do zalogowania się do aplikacji wymagany jest dostęp do Internetu.  Praca w trybie offline będzie możliwa max przez 24h i nie wylogowuj się z systemu jeżeli chcesz kontynuować pracę.

Tak więc podczas awarii klienci mogą nadal korzystać z systemu, z wyjątkiem niektórych funkcji- takich jak operacje gotówkowe, lista rachunków i wystawianie faktur. Można to zrobić łącząc się z internetem i serwerami Storyous.

Pamiętaj aby zawsze aktualizować system, jeżeli pojawi się nowa wersja aplikacji.

 

Tryb offline- logowanie.

 

Klienci, którzy regularnie aktualizują dane, mogą zalogować się do systemu bez połączenia z internetem i nie będzie to miało  negatywnego wpływu na poprawne funkcjonowanie systemu. Niektóre funkcje, takie jak operacje gotówkowe, lista rachunków i wystawianie faktur zostaną ograniczone ze względu na brak połączenia z serwerami Storyous w trybie offline.

brak_internetu_.png

Jeśli podczas procesu logowania wystąpi jakiś błąd, zostanie wyświetlone okno dialogowe, takie jak powyżej. To okno dialogowe mówi, że możesz zalogować się bez połączenia z internetem, ale dane tabletu mogą być nieaktualne (zmiany ustawień stolików, produktów i innych ustawień skonfigurowanych online nie będą zapisywane na tablecie). Kliknięcie przycisku „Spróbuj ponownie online” spowoduje ponowną próbę połączenia online. Klikając opcję „Zaloguj się w trybie offline” zostaniemy przeniesieni w tryb offline.

Zapamiętane loginy:

Do systemu pracującego w trybie offline mogą zalogować się wyłącznie użytkownicy znajdujący się na liście szybkiego logowania (miniatury).

 

Rozwiązanie dla restauracji z wieloma tabletami

 

Awaria sieci internetowej

 

Jeżeli posiadasz kilka tabletów w lokalu i nastąpi awaria sieci, kontynuuj pracę tylko na tablecie głównym- masterze. Wyloguj pozostałe urządzenia- kelnerów mobilnych aby uniknąć utrudnień związanych z ograniczoną funkcjonalnością systemu.

W przypadku problemów skontaktuj się z naszą infolinią.

 

Awaria routera

 

W przypadku Nexta

Jeśli nastąpi całkowita awaria routera, można zalogować się do aplikacji przy użyciu innej sieci wifi lub utworzyć hotspot z innego urządzenia, na przykład smartfona.

 

W przypadku drukarek fiskalnych

 

System nie będzie działał prawidłowo jeżeli nastąpi awaria routera. Należy naprawić problem związany z routerem a później skontaktuj się z naszą infolinią.