Obserwuj

Stoliki i sekcje stolików

Stoliki możesz ustawisz w zakładce "Lokale" w podzakładce "Stoliki". Zakładka służy do utworzenia i administracji stolików w lokalu. Następnie wyświetlane są w tablecie i dodawano do nich poszczególne zamówienia.

 

Utworzenie nowego stolika

Stolik utworzysz w zakładce "Lokale" w podzakładce "Stoliki". W górnej części pulpitu wpisz (1):

  • Kod stolika - musi mieć cztery znaki (wyświetlany jest w tablecie)
  • Nazwa stolika - nie jest obowiązkowa, ale wykorzystywana jest dla lepszej orientacji w lokalu (wyświetlana jest w tablecie)
  • Sekcja - służą do podzielenia stolików np. według pomieszczeń (więcej informacji niżej).

Następnie kliknij na przycisk "Dodaj".

 

Ustawienie stolików

Stoliki możesz ustawić tak, że przyciśniesz kursorem w pole, które chcesz zmienić. Wyświetli się okno aby móc ustawić zmiany.

 

Zmiana kolejności stolików

Kolejność stolików możesz zmienić w ten sposób, że wybrany stolik potrzymiesz kursorem i przesuniesz na wybrane miejsce.

WSKAZÓWKA: Dla łatwiejszej i bardziej przejrzystszej pracy w adminisracji internetowej trzeba korzystać z komputera lub notebooku. Np. w tablecie i telefonie komórkowym nie można uchwycić i przesunąć pozycje. 

 

Usuwanie stolików

Stoliki można łatwo usunąć przez kliknięcie na "Usuń".

Sekcje stolików

Sekcje stolików ułatwiają prace kelnerom w lokalu. Jedna sekcje może oznaczać jedno pomieszczenie. Sekcje stolików ustawisz w zakładce "Lokale" w podzakładce "Sekcje stolików".

UWAGA: Korzystanie z sekcje nie jest obowiązkowe.

 

Utworzenie sekcji

Najpierw wpisz nazwę sekcji (1), potem wybierz kolor (2). Jeśli masz więcej niż jeden lokal to musisz wybrać, w którym lokalu chcesz sekcje utworzyć i następnie kliknij na "Dodaj"

 Zmienić nazwę lub kolor możesz przez kliknięcie na "Edytuj" w wybranej sekcji.

 

 

Usunięcie sekcji

Usunąć sekcje możesz przez kliknięcie w wybranej sekcji na "Usuń".

 

Ustawienie nowego stolika do sekcji

Podczas utworzenia nowego stolika wybierz z spisu sekcję, do której będzie dany stolik należał (1). Jeśli nie chcesz aby nowy stolik nie był przydzielony, to wystarczy tylko nie uzupełniać pole z sekcją. Stoliki, które nie należą do żadnej sekcji będą wyświetlane w tablecie nad wszystkimi sekcjami.

 

Dodanie istniejącego stolika do sekcji

Najpierw wybierz stoliki, które chcesz przesunąć do sekcji (1). Następnie wybierz z menu przewijania, do której sekcji stoliki powinny być wpisane (2) i kliknij na "Ustaw sekcje".