Obserwuj

Przepływ gotówki w administracji internetowej

Stan początkowy, przepływ gotówki i zamknięcie utargu można ustawić w zakładce "Rachunki" w podzakładce "Operacje gotówkowe". Podzakładka ta używana jest do ewidencji gotówki w poszczególnych kasach w lokalu.

Wszystkie zadania opisane w tym artykule możesz przeprowadzić w tablecie. Więcej informacji znajdziesz w artykule "PRZEPŁYW GOTÓWKI W TABLECIE".

Jeśli masz więcej lokali, najpierw musisz wybrać ten, w którym chcesz pracować.

Ustawienie stanu początkowego

Na początku dnia wybierz kasę (1)(jeśli posiadasz więcej kas), w której chcesz ustawić stan początkowy i kliknij na "Podaj stan początkowy" (2).

Następnie ustawisz ile masz pieniędzy w kasie na początku otwarcia lokalu. Równocześnie możesz dodać uwagę i potem żeby potwierdzić kliknij na "Podaj stan początkowy".

System jest ustawiony tak, że zawsze podpowie Wam sumę, która była w kasie podczas wykonania ostatniego zamknięcia. Można ją zapisać lub zmienić, jeśli rozpoczynasz z inną sumą pieniężną w kasie.

Jeśli po wykonaniu zamknięcia nie podasz nowy stan początkowy i od razu rozpoczniesz robić zamówienia, to system automatycznie zapisze sumę z ostatniego wykonanego zamknięcia (więcej informacji dotyczących zamknięcia znajdziesz niżej) i będzie nowe zamówienia podliczał.

Stan początkowy można wtórnie ustawić w administracji internetowej. Na osi czasowej musisz wejść w wybrany stan początkowy, następnie kursorem wejść na niego i w prawo wyświeli się przycisk "Edytuj". Po kliknięciu na ten przycisk możesz ponownie ustawić stan początkowy. Ostatnie sumy będą przeliczone.

Ręczne ustawienie przepływu gotówki

Po ustawieniu stanu początkowego przepływ gotówki zacznie zapisywać się automatycznie. Ukończony będzie wykonaniem zamknięcia utargu. Więcej informacji dotyczących przepływu gotówki w tablecie znajdziesz w artykule "PŁATNOŚĆ I ZNIŻKI".

 

Dodanie nowego przepływu gotówki

Jeśli masz w lokalu więcej kas musisz wybrać tą, w której chcesz dodać przepływ. Wejdziesz w zakładkę "Rachunki" i podzakładkę "Operacje gotówkowe".

Następnie możesz wybrać jeśli przeprowadzono wypłatę lub wpłatę, dalej ustawić możesz sumę i dodać uwagę (np. wypłacono ilość pieniędzy za mleko).

Wszelkie przepływy łatwo można edytować. Kursorem wejdź w przepływ, który chcesz ustawić i w prawo wyjaśni się przycisk "Edytuj". Po przeprowadzeniu zmiany przeliczone będą wszystkie sumy.

Kategoria operacji gotówkowych

Jeśli niektóre wpłaty/wypłaty powtarzają się, to możesz je ustawić w zakładce "Rachunki" podzakładce "Kategoria operacji gotówkowych".

Nową kategorię ustawisz przez kliknięcie na "Dodaj".

 

Zamknięcie utargu

Dla kontroli stanu gotówki w kasie kliknij na "Wykonaj zamknięcie".

Zamknięcie posiada następujące informacje:

  • łączny utarg lokalu od ostatniego zamknięcia (na wybranej kasie)
  • aktualny stan kasy 
  • łączny utarg w kasie 
  • utarg w gotówce od ostatniego zamknięcia
  • Przeprowadzone zniżki od ostatniego zamknięcia

Zamknięcie przeprowadzisz przez kliknięcie na "Wykonaj zamknięcie". Następnie możesz ustawić nowy stan początkowy.

 

Przegląd operacji gotówkowych

W podzakładce "Operacje gotówkowe" znajdziesz wszystkie informacje dotyczące stanu początkowego, rzęcznie dodanych opercji gotówkowych i zamknięć, które przeprowadzono na wybranej kasie.

Przegląd operacji gotówkowych można wyświetlać według okresu czasowego.

 

Okres czasowy wwybieresz przez dwa kliknięcia w kalendarzu. Pierwsze kliknięcie wybiera "data od" i drugie wybiera "data do". Wybrany okres będzie zaznaczony czerwonym kolorem.

Jeśli chcesz wybrać tylko jeden dzień, post˛puj tak samo - pierwsze kliknięcie "data od" i drugie "data do".

Przepływ gotówki można wyeksportować w formacie XLS.